Pressemeddelelse

18 diskoteker får bøder for kartelsamarbejde

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

Diskotekerne og deres indkøbsselskab havde en aftale om ikke at åbne diskoteker i hinandens byer. Det er en meget grov overtrædelse af konkurrenceloven, da kartelaftaler skader forbrugerne, og det gør det ikke bedre, at her er tale om sager, hvor overtrædelserne har stået på i mange år.

Indkøbsselskabet NOX Network ApS samt 18 diskoteker har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven.

Diskotekerne er:

 • Diskotek Lyst (tidligere Havana) i Varde
 • Crazy Daisy i Odder
 • Buddy Holly i Struer (under selskabet Nonboe Holding ApS)
 • Roxy Malt i Holstebro (under selskabet Nonboe Holding ApS)
 • Tordenskiold i Kolding
 • Crazy Daisy i Haderslev
 • Beta House i Grenå (under selskabet Buddy Grenå CTR ApS)
 • Bar 5 i Grenå (under selskabet Buddy Grenå CTR ApS)
 • Crazy Daisy i Svendborg
 • Buddy Holly i Skagen
 • Skum i Helsingør
 • Havana i Skive
 • Queen’s i Skjern
 • Buddy Holly i Hobro
 • Penny Lane i Sønderborg
 • Crazy Daisy i Års (under selskabet Eiskjær Invest ApS)
 • Crazy Daisy i Fjerritslev (under selskabet Eiskjær Invest ApS)
 • Horsens Nightlife i Horsens

NOX Network er et landsdækkende indkøbssamarbejde mellem diskoteker. Selskabet er ejet af medlemmerne, som er selvstændige diskoteker.

Virksomhederne har indgået aftaler om, at de enkelte diskoteker i NOX Network ikke måtte åbne filialer i hinandens byer/kommuner eller inden for en afstand af 20 km fra hinanden.

Overtrædelserne for de enkelte virksomheder har fundet sted i perioder fra et år og ni måneder og op til 15 år og ti måneder. Bøderne er på mellem 28.000 – 278.000 kroner, og de er fastsat på baggrund af overtrædelsernes grovhed, varighed samt virksomhedernes omsætning.

Bøderne er lave sammenlignet med bøder for lignende overtrædelser. Det skyldes, at bøderne maksimalt kan udgøre 10 procent af virksomhedens samlede omsætning i foregående år. Det er derfor omsætningen i 2020 – hvor diskoteker måtte holde lukket det meste af året grundet covid-19 – der er udgangspunkt for bødeniveauet.

Det har desuden været en formildende omstændighed ved fastsættelsen af bøderne, at alle virksomhederne selv har medvirket til at opklare sagerne.

Sagskomplekset omfatter flere diskoteker end de her nævnte. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil informere om de resterende sager, når de afsluttes.

Det er første gang, Konkurrencerådet selv udsteder bødeforelæg. En ændring af konkurrenceloven trådte i kraft 4. marts 2021. Med ændringen fulgte et nyt civilt bødesystem, som giver Konkurrencerådet mulighed for at udstede bødeforelæg til virksomheder samt for at indbringe sager for domstolene med henblik på udmåling af civile bøder. Bødeforelæggene er de første, som er udstedt efter lovændringen.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

De 16 bødevedtagelser

NOX Network ApS

 • Har accepteret en bøde på 62.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 9. marts 2005 til den 24. marts 2020.

Diskotek Lyst Varde ApS

 • Har accepteret en bøde på 56.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 3. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Crazy Daisy Odder ApS

 • Har accepteret en bøde på 41.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 23. december 2013 til den 24. marts 2020.

Nonboe Holding ApS (på vegne af Buddy Holly Struer ApS og Roxy Malt Holstebro ApS)

 • Har accepteret en bøde på 96.000 kroner
 • Overtrædelsen har for Buddy Holly Struer ApS fundet sted i perioden fra 27. december 2013 til den 24. marts 2020.
 • Overtrædelsen har for Roxy Malt Holstebro ApS fundet sted i perioden fra den 9. december 2016 til den 24. marts 2020.

Tordenskiold, Kolding ApS

 • Har accepteret en bøde på 79.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 27. december 2013 til den 24. marts 2020

Crazy Daisy, Haderslev ApS

 • Har accepteret en bøde på 85.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 30. april 2004 til den 24. marts 2020.

Buddy Grenå CTR ApS (på vegne af Beta House ApS og Bar 5 ApS)

 • Har accepteret en bøde på 39.000 kroner
 • Overtrædelsen har for Beta House ApS fundet sted i perioden fra 9. august 2016 til den 24. marts 2020.
 • Overtrædelsen har for Bar 5 ApS fundet sted i perioden fra 9. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Crazy Daisy, Svendborg ApS

 • Har accepteret en bøde på 93.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 28. oktober 2004 til den 24. marts 2020.

Buddy Holly, Skagen ApS

 • Har accepteret en bøde på 28.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 29. oktober 2004 til den 24. marts 2020.

Skum ApS

 • Har accepteret en bøde på 278.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 29. oktober 2004 til den 30. september 2016.

Havana Skive ApS

 • Har accepteret en bøde på 92.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 13. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Queen’s Skjern ApS

 • Har accepteret en bøde på 63.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 14. juni 2018 til den 24. marts 2020.

Buddy Holly MMO ApS

 • Har accepteret en bøde på 44.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 12. april 2018 til den 24. marts 2020.

Penny Lane, Sønderborg, ApS

 • Har accepteret en bøde på 31.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 1. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Eiskjær Invest ApS (på vegne af Ice Inc. ApS og Crazy Daisy, Fjerritslev ApS)

 • Har accepteret en bøde på 80.000 kroner
 • Overtrædelsen har for Ice Inc. ApS (tidligere Crazy Daisy, Års ApS) fundet sted i perioden fra 1. november 2004 til den 24. marts 2020.
 • Overtrædelsen har for Crazy Daisy, Fjerritslev ApS fundet sted i perioden fra 13. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Horsens Nightlife ApS

 • Har accepteret en bøde på 140.000 kroner
 • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 2. november 2004 til den 24. marts 2020.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.