Pressemeddelelse

Konkurrencerådet griber ind i JP/Politikens overtagelse af avisdistributører

Konkurrencerådet har godkendt, at JP/Politikens Hus overtager kontrollen med de to avisdistributører Dansk Avis Omdeling (DAO) og Bladkompagniet. For at opnå godkendelsen har JP/Politikens Hus afgivet tilsagn om de fremtidige priser og vilkår for distribution af dagblade i Danmark.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Efter købet vil JP/Politikens Hus have kontrol med distributionen af dagblade i en stor del af Danmark. Derfor har det været vigtigt for os at sikre, at dagblade udgivet af andre medier end JP/Politikens Hus stadig kan blive distribueret på rimelig vis.
Allerede ved etableringen af DAO i 2007 blev der afgivet tilsagn, som beskytter dagblade udgivet af andre end DAO’s ejere. De tilsagn vedrører kun distributionen i Jylland. Frem over vil distribution på Sjælland og øerne også være beskyttet af tilsagn, som i sidste ende vil gavne avisabonnenterne.

Konkurrencerådet har godkendt, at JP/Politikens Hus A/S’ overtager enekontrollen med Dansk Avis Omdeling A/S og A/S Bladkompagniet. Fusionen er godkendt, efter at JP/Politikens hus har afgivet fem tilsagn.

Tilsagnene skal sikre, at DAO og Bladkompagniet efter fusionen udbyder distribution af dagblade på rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår og priser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen umiddelbart ville hæmme konkurrencen betydeligt. JP/Politikens Hus ville blive ejer af de eneste to dagbladsdistributører i dele af Jylland og på Sjælland og de omkringliggende øer. Dermed ville JP/Politikens Hus få mulighed for og incitament til at forringe priser eller vilkår over for konkurrerende dagblade, som har behov for distribution af dagblade i disse områder.

Konkurrencerådet har afgjort, at de fem tilsagn eliminerer de konkurrencemæssige betænkeligheder ved fusionen.

DAO blev stiftet ved en fusion i 2007 mellem JP/Politikens og Syddanske Mediers distributionsselskaber. Selskabets kerneydelse er distribution af dagblade i dele af Jylland. Herudover distribuerer selskabet pakker i hele Danmark. Allerede ved stiftelsen i 2007 afgav ejerne tilsagn om vilkår og priser for distribution af andre mediers dagblade for at opnå konkurrencemyndighedernes godkendelse. De nye tilsagn fastholder principperne fra disse tilsagn.

Bladkompagniets kerneydelse er distribution af dagblade på Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og andre øer. Selskabet var før fusionen ejet ligeligt af JP/Politiken og Berlingske Media.

Efter fusionen vil Bladkompagniet være et datterselskab til – og fuldt ud ejet af – DAO. Herudover vil JP Politikens Hus eje majoriteten af DAO, mens Jysk Fynske Medier og Berlingske Media ejer mindre andele af selskabet.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Når konkurrencemyndighederne griber ind i fusioner

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.
  • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.