Pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten afgør konkurrencesag om outdoor-reklamer

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har overtrådt konkurrenceloven ved i en periode at have koordineret rabatter i skriftlige aftaler. Retten har dog også afgjort, at virksomhederne efterfølgende ikke havde en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

”Vi er tilfredse med, at retten har stadfæstet Konkurrenceankenævnets afgørelse, hvad angår perioden med skriftlige aftaler om rabatsatser. Når virksomheder aftaler, at man ikke vil konkurrere med hinanden om at tilbyde kunderne de bedste rabatter, er det ulovligt. I dette tilfælde kan det være gået ud over mediebureauer og annoncører, der har købt reklameplads i outdoor-medier.”
”Vi kan konstatere, at retten har en anden vurdering end både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, hvad angår den efterfølgende periode. Derfor vil vi nu nærlæse dommen og overveje sagens videre forløb.”

Sø- og Handelsretten skriver i dommen:

”Samlet set finder retten, at der ikke foreligger grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets afgørelse for så vidt angår perioden 5. september 2008 til 31. december 2010.”
”Retten finder efter en helhedsvurdering af de foreliggende oplysninger, at der ikke er det fornødne grundlag for at anse det for godtgjort, at parterne har haft relevant kontakt med henblik på en samordnet praksis for tiden 1. januar 2011 til 21. april 2015.”

 

Sagen handler om, hvorvidt de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå ulovlige aftaler og samordne deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Sagen vedrører to perioder, hvor virksomheder i den første periode frem til 31. december 2010 havde indgået skriftlige aftaler om fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. I perioden herefter fortsatte virksomhederne med at anvende de tidligere aftalte rabatsatser.

For perioden 5. september 2008 til 31. december 2010 har Sø- og Handelsretten afgjort, at selskaberne i strid med konkurrenceloven har indgået ulovlige aftaler om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier. Sø- og Handelsretten har således stadfæstet, at der var tale om aftaler, der havde til formål at begrænse konkurrencen.

For perioden 1. januar 2011 til 21. april 2015 finder Sø- og Handelsretten, at der ikke er det fornødne grundlag for at anse det for godtgjort, at parternes adfærd var udtryk for en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser.

Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet, blandt andet ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.

Konkurrencerådet afgjorde oprindeligt i december 2018, at virksomhederne i begge perioder havde overtrådt konkurrenceloven. Rådets afgørelse blev i 2019 stadfæstet i Konkurrenceankenævnet, hvorefter virksomhederne ankede sagen til Sø- og Handelsretten.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Dommen fra Sø- og Handelsretten offentliggøres, når spørgsmål om fortrolighed er afklaret

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.