Pressemeddelelse

Konkurrencerådet undersøger markedet for skadesforsikringer til private

Konkurrencerådet iværksætter en analyse af konkurrencen på markedet for skadesforsikringer til private. Analysen har til formål at identificere eventuelle udfordringer for konkurrencen.

Mange danske forbrugere har skadesforsikringer, som skal mindske deres økonomiske risiko, hvis bilen får en skade, huset brænder ned eller de kommer ud for en ulykke. En gennemsnitlig hustand bruger ca. 13.500 kroner på forsikringer om året.

Konkurrencerådet har igangsat en analyse af konkurrencen på markedet for skadesforsikringer til private. Analysen vil blive udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.

Analysen vil have fokus på skadesforsikringer til private og ventes at undersøge konkurrencesituationen på markedet målt ved en række indikatorer. Herudover vil analysen undersøge om eventuelle forskelle i forsikringspræmierne skyldes andre forhold end, at forbrugernes risikoprofiler ikke er ens. For eksempel kan det have betydning for præmien, hvor mange år kunden har været i selskabet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer interessenter til at byde ind med problemstillinger eller fakta, som kan have betydning for konkurrencen om skadesforsikringer til private, og som derfor kan indgå i analysearbejdet. Henvendelse kan ske til fuldmægtig Emilie Rønn Jensen på mailadressen erj@kfst.dk eller telefon 41 71 51 08.

Pressehenvendelser kan ske til kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.