Pressemeddelelse

Konkurrencerådet påbyder Ringkjøbing Landbobank at overholde betalingsloven

Konkurrencerådet har afgjort, at dele af Ringkjøbing Landbobanks vilkår for adgang til bankens betalingskontotjenester er i strid med betalingsloven. Rådet har desuden afgjort, at banken ulovligt har givet et betalingsinstitut afslag på en sådan adgang. I 2020 blev bankens tidligere vilkår også kendt ulovlige.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Det er vigtigt for konkurrencen, at betalingsinstitutter er til stede på markedet for betalingstjenester. Det følger af betalingsloven, at institutterne har krav på at få adgang til kontotjenester i en bank, så de kan eksistere og konkurrere med blandt andet bankerne.

Konkurrencerådet påbyder Ringkjøbing Landbobank at sikre, at et konkret betalingsinstitut får adgang til bankens betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

Desuden påbyder rådet banken at bringe sine vilkår for adgangen til bankens betalingskontotjenester – og måden de administreres på – i overensstemmelse med loven. Vilkårene skal være objektive, ikke-diskriminerende og proportionale.

De to påbud følger af to sager, hvor Konkurrencerådet har afgjort, at Ringkjøbing Landbobank har overtrådt betalingslovens § 63.

Ringkjøbing Landbobank havde tilsvarende sager i sommeren 2020, hvor et betalingsinstitut også var blevet afvist, og banken fik et påbud om at sikre, at dens vilkår var i overensstemmelse med loven. Afgørelserne i 2020 vedrører de vilkår, som banken havde i 2018. I 2019 ændrede banken sine vilkår, og det er disse vilkår, som Konkurrencerådet nu træffer afgørelse om.

Konkurrencerådet har siden 1. januar 2021 haft det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af betalingsloven.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.