Pressemeddelelse

Konkurrencerådet gør status på markedet for automatisk regningsbetaling

Konkurrencerådet ser et potentiale i at styrke konkurrencen om automatisk regningsbetaling, som er et marked i vækst og af stor betydning for danske virksomheder og forbrugere. Rådet gør status på de indsatser og anbefalinger, som det sidste år offentliggjorde i sin analyse af markedet.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Konkurrencen om automatisk regningsbetaling – herunder Betalingsservice – er ikke så skarp, som vi kunne ønske. Bliver konkurrencen styrket, vil det gavne alle, fordi et større konkurrencepres kan sænke priserne og fremme udviklingen af nye løsninger.

Konkurrencerådets analyse ”Regningsbetaling. Automatiske løsninger til betaling af regninger” fra september 2020 indeholder fem tiltag, som efter rådets vurdering vil kunne styrke konkurrencen om løsninger til automatiske regningsbetalinger i Danmark.

Status på de fem tiltag er:

 • Undersøge mulighed for et lavere loft over interbankgebyrer ved kortbetaling
  Konkurrencerådet ser fortsat behov for at det undersøges, hvordan et lavere loft på interbankgebyrer kan udformes, så automatisk kortbetaling styrkes i konkurrencen med Betalingsservice.

 • Forbedre mulighederne for at tredjepartsaktører kan udbyde og udbrede konkurrerende løsninger
  Finanstilsynet – som er tilsynsførende myndighed på området – har iværksat tiltag for at etablere et forum for dialog mellem banker og tredjepartsudbydere.

 • Begrænsning af uhensigtsmæssige loyalitetsvirkninger ved automatisk regningsbetaling
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en række adfærdsanalyser for at undersøge omfanget af loyalitetsvirkninger ved automatisk regningsbetaling. Resultaterne vil blive offentliggjort i løbet af efteråret.

 • Undersøge bankernes omkostninger ved Betalingsservice
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt pengeinstitutternes omkostninger ved Betalingsservice. Det har ikke været muligt at tegne et generelt billede af overskudsgraden på området. I det omfang det har været muligt at kortlægge omkostningerne for enkelte institutter, er der indikationer på, at pengeinstitutterne har opnået en relativt høj overskudsgrad.

 • Sikre konkurrencen ved nye betalingsinfrastrukturløsninger
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som uafhængig konkurrencemyndighed været i tæt dialog med EU-Kommissionen under kommissionens fusionskontrol af P27-samarbejdets opkøb af det svenske selskab Bankgirot. P27-samarbejdet blev godkendt af EU-Kommissionen i juli 2021.

I Danmark er Betalingsservice langt den største løsning til automatisk betaling af regninger. Ud over Betalingsservice findes i øjeblikket også automatisk kortbetaling og MobilePay Subscriptions. Det er Mastercard, som i samarbejde med pengeinstitutterne udbyder Betalingsservice.

Undersøgelserne af Mastercards (tidligere Nets) og bankernes indtjening ved Betalingsservice viser samlet set, at indtægterne ligger mærkbart højere end omkostningerne ved at drive Betalingsservice. Der er ikke igangsat en sag om eventuelt urimeligt høje priser efter betalingsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil følge de kommende forhandlinger mellem Mastercard og pengeinstitutterne om Betalingsservice tæt.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.