Pressemeddelelse

Nemmere at klage over offentlig erhvervsaktivitet og støtte

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vil der nu være vejledning om, hvor man kan klage over offentlig erhvervsaktivitet eller konkurrenceforvridende støtte.

Man kan som altid rette direkte henvendelse til den relevante myndighed, hvis man ønsker at klage over offentlig erhvervsaktivitet og støtte, men nu er der via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside også mulighed for at få vejledning om, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever, at offentlig erhvervsaktivitet eller offentlig støtte forvrider den fair og lige konkurrence.

Det bliver også muligt at indsende en klage via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, hvis man er i tvivl om, hvilken myndighed den skal sendes til. I så fald vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen videresende klagen til den relevante myndighed.

Hvem der er rette myndighed afhænger af, hvad der klages over. Henvendelser vedrørende offentlig erhvervsaktivitet eller støtte på det kommunale og regionale område kan behandles af Ankestyrelsen. Henvendelser vedrørende offentlig erhvervsaktivitet eller støtte på det statslige område kan behandles af det ansvarlige ressortministerium.

I nogle tilfælde kan klager behandles af flere myndigheder. Det er tilfældet, når henvendelser vedrører offentlig støtte, der samtidig kan forvride konkurrencen mellem virksomheder. Sådanne henvendelser kan – ud over behandling ved enten Ankestyrelsen eller det ansvarlige ministerium - behandles af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Henvendelser vedrørende offentlig støtte, som kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU, kan rettes til det ansvarlige ministerium, og der kan også klages til EU-Kommissionen.

Det vil fortsat være op til den relevante myndighed at vurdere, hvorvidt behandlingen af en henvendelse skal prioriteres.

Se mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.