Pressemeddelelse

Ingen tegn på særlige konkurrencefordele for koncernforbundne elselskaber

Der er ikke fundet tegn på, at koncernforbundne elselskaber klarer sig bedre i konkurrencen end andre selskaber. Det viser en analyse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet som et bidrag til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overordnede konkurrenceanalyse af elmarkedet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse viser, at konkurrencen på detailmarkedet for el kunne være bedre. Der er dog ikke tegn på, at koncernforbundne selskab klarer sig bedre i konkurrencen målt ved fx prisniveau, avancer og vækst i markedsandele end selskaber, der ikke er koncernforbundne. Et koncernforbundet selskab er et selskab, der indgår i samme koncern som et netselskab.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse er udarbejdet som opfølgning på el-reguleringsudvalgets anbefalinger og forsyningsstrategiens princip om konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blandt andet blevet bedt om at undersøge konkurrencesituationen på detailmarkedet for el med fokus på, hvorvidt elselskaber, der udøver konkurrenceudsatte aktiviteter, kan opnå konkurrencefordele ved at være koncernforbundet med et netselskab.

I analysen er forskellige indikatorer for konkurrence undersøgt for at belyse, om de koncernforbundne selskaber har særlige konkurrencemæssige fordele. De undersøgte indikatorer er: Priser, bruttoavancer, markedskoncentration, kundemobilitet og konkurrencetæthed.

Analysen viser, at der ikke er tegn på systematiske forskelle mellem koncernforbundne og uafhængige selskabers elpriser og bruttoavancer. De uafhængige selskaber erobrer stadig flere kunder, og kundemobiliteten er fortsat lav sammenlignet med andre europæiske lande. På den baggrund finder analysen ikke umiddelbart tegn på, at de koncernforbundne selskaber har særlige konkurrencefordele på detailmarkedet for el. For hele branchen er der dog tegn på stigende avancer, som er en indikator på en svækket konkurrenceudvikling. Denne udvikling følger vi derfor nøje.

Arbejdet med analysen blev afsluttet i 2019 og har - blandt andet sammen med Forsyningstilsynets rapporter - dannet grundlag for det videre arbejde med anbefalinger og tiltag, som kan styrke konkurrencen på detailmarkedet for el. Der kan være sket ændringer på markedet sidenhen.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.