Pressemeddelelse

Konkurrencerådet godkender køb af busselskaber

Konkurrencerådet har godkendt, at Polaris Private Equity IV K/S overtager busselskaberne Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S samt Papuga A/S.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Fusionen skaber en stor aktør inden for turistbuskørsel. Særlige forhold ved markedet – som er meget dynamisk med begrænsede adgangsbarrierer – gør dog, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Derfor har vi godkendt den.

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen overtager fire busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for turistbuskørsel i Danmark. Efter fusionen vil det samlede busselskab ejet af Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel.  Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebureauer, offentlige myndigheder og togoperatører. 

Konkurrencerådet har på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser vurderet, at den nye, store aktør på markedet ikke vil få tilstrækkeligt styrke til eksempelvis at gennemføre vedvarende prisstigninger. Det vurderes således, at fusionen samlet set ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

Det skyldes en række særlige forhold ved markedet for turistbuskørsel. Blandt andet gælder, at:

  • Kunder har gode muligheder for at købe turistbuskørsel fra konkurrenter til det fusionerede busselskab
  • Der er lave ekspansions- og adgangsbarrierer på markedet. Konkurrenter til det fusionerede busselskab har både mulighed for og vilje til at udvide deres aktiviteter.
  • De fire busselskaber, som fremover har samme ejer, er ikke tætte konkurrenter i forvejen. Blandt andet viser historikken, at de meget sjældent har budt på de samme opgaver. Det kan også ses som udtryk for, at selskaberne har fokuseret på forskellige kundetyper og/eller geografiske områder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog første udkast til anmeldelse af fusionen 26. august 2020. Udkastet indeholdt også information om vertikale forbindelser som følge af Polaris’ ejerskab af Molslinjen. Disse vertikale forbindelser blev dog fjernet ved Polaris’ frasalg af Molslinjen, som blev godkendt af EU-Kommissionen 4. februar 2021. Styrelsen har herudover undervejs afklaret en række spørgsmål og holdt møder med virksomhederne, inden anmeldelsen var fuldstændig 23. marts. Konkurrencemyndighedernes frist for at behandle fusioner i den såkaldte fase 1 er 25 hverdage fra den dag, hvor fusionsanmeldelsen er erklæret fuldstændig. 

 

Dansk fusionskontrol

  • Konkurrencemyndighederne skal godkende alle større fusioner. Det gælder blandt andet fusioner, hvor mindst en af de deltagende virksomheder har en årlig omsætning over 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.