Pressemeddelelse

Østre Landsret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje

Nets har taget for høje gebyrer fra netbutikkerne, når forbrugerne har betalt med dankort. Østre Landsret har stadfæstet to afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at gebyrerne var urimeligt høje, og at de skulle nedsættes til 1,20 kroner.

 Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller:

Dommen slår fast, at Nets’ gebyrer over for netbutikkerne var urimeligt høje, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud om, at Nets skulle nedsætte gebyrerne til 1,20 kroner, var korrekt.
Nets er den eneste indløser af dankortet. Reglerne i betalingsloven skal sikre, at gebyrerne står i rimeligt forhold til omkostningerne, så Nets’ kunder ikke betaler overpris for ydelsen.

Østre Landsrets dom omfatter to afgørelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf i maj 2012 og i maj 2013 om det gebyr, som netbutikker betaler til Nets, når deres kunder betaler med dankort.

I begge sager afgjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nets havde overtrådt den daværende betalingstjenestelov (i dag betalingsloven). Konkurrenceankenævnet har siden stadfæstet afgørelserne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbød i november 2012 Nets at nedsætte dankortgebyrerne ved nethandel til ”et rimeligt niveau” senest 31. januar 2013. I maj 2013 vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det ikke var sket, og greb derfor ind igen ved at påbyde Nets at nedsætte gebyrerne til et beløb, som ikke oversteg 1,20 kroner i gennemsnit. Nets nedsatte gebyret i juli 2013.

Det var styrelsens vurdering, at Nets’ dankortgebyrer ved nethandel ikke stod i rimeligt forhold til Nets’ omkostninger, og at dankortgebyrerne førte til en overnormal indtjening hos Nets. Derved havde Nets overtrådt betalingstjenesteloven.

Retssagen har verseret ved Østre Landsret siden 2014. Det skyldes blandt andet, at der på Nets’ foranledning er udarbejdet tre syn og skøn-erklæringer i forbindelse med sagen.

Links

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Syn og skøn

  • Syn og skøn kan bruges i en retssag. Det udføres af en uvildig skønsmand/mænd med faglig indsigt. Skønsmanden besvarer spørgsmål vedrørende tvisten i en syn- og skønserklæring.
  • Det er sagens parter, der kan tage initiativ til at få foretaget syn og skøn.
  • Syn og skøn kan blandt andet ske som led i en sag, som allerede behandles af retten.
  • Hvis en part i en sag ønsker syn og skøn, skal parten udarbejde et forslag til de spørgsmål, som en skønsmand skal svare på. Den anden part får derefter mulighed for at kommentere forslaget.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.