Pressemeddelelse

Integration af forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren

Der er et politisk ønske om, at det skal være økonomisk fordelagtigt for vandselskaber at levere høj forsyningssikkerhed til gavn for hele samfundet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremlægger nu sit bud på, hvordan tilskyndelse til fortsat høj forsyningssikkerhed kan styrkes gennem den økonomiske regulering.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller siger:

Vandselskaber er naturlige monopoler og oplever derfor ikke et konkurrencepres som på almindeligt velfungerende markeder. Det medfører almindeligvis mindre fokus på effektiv drift. Den økonomiske regulering skaber derfor incitament til, at selskaberne nedbringer omkostninger og vandpriser til gavn for forbrugere og virksomheder.

 

I analysen giver vi et bud på, hvordan reguleringen kan tilpasses med henblik på skabe et hensigtsmæssigt økonomisk incitament til at styrke stabiliteten i vandforsyningen og begrænse miljøbelastningen.

 

Ud over at kigge på den fremtidige regulering har vi i analysen undersøgt om den økonomiske regulering hidtil har svækket forsyningssikkerheden. Resultatet af undersøgelsen er ret entydigt, at der ikke kan konstateres sådanne effekter.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag analysen ” Forsyningssikkerhed og regulering af vandsektoren”. Analysen fremlægger tre forslag til at styrke vandselskabernes incitament til høj forsyningssikkerhed:

  • Økonomisk belønning/sanktion til drikkevandsselskaber afhængig af deres niveau for ikke-planlagte afbrydelser i leveringen af vand til forbrugerne
  • Økonomisk sanktion af drikkevandsselskaber, hvor der er problemer med vandkvaliteten (overskridelser af grænseværdier i vandprøver)
  • Grønne afgifter på vandområdet skal sikres effekt ved, at vandselskaber ikke kompenseres fuldt ud for afgifterne 

Generelt er forsyningssikkerheden høj på drikke- og spildevandsområdet i Danmark. Og der er ikke fundet belæg for, at den nuværende økonomiske regulering i sig selv har ført til en dårligere forsyningssikkerhed. 

Analysen peger på, at der er et potentiale for at forbedre forsyningssikkerheden i en række vandselskaber. For eksempel er der store forskelle på i ikke-planlagte afbrydelser i leveringen og i selskabernes overskridelser af grænseværdier i vandprøver. 

Vandselskaber har i dag gode muligheder for at opnå finansiering af nye tiltag og projekter, der for eksempel forbedrer forsyningssikkerheden. Siden 2011 har vandselskaber modtaget cirka én milliard kroner til nye projekter – blandet andet forsyningssikkerhedsprojekter.  

De mindre forbrugerejede vandselskabers forsyningssikkerhed kan være en udfordring i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag til at integrere forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren. Disse selskaber har mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering og vil dermed heller ikke være omfattet af de styrkede incitamenter til bedre forsyningssikkerhed. I forvejen er forsyningssikkerheden for udtrådte selskaber gennemsnitligt væsentligt dårligere end i de selskaber, som er omfattet af reguleringen. 

Analysen følger op på en politisk aftale om justeret regulering af vandsektoren fra 2018 om at integrere forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandselskaberne.

Der lægges op til langsom indfasning af belønninger og sanktioner frem mod 2029. 

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Økonomisk regulering af vandselskaber

  • Vandselskaber er naturlige monopoler
  • De største danske vandselskabers økonomiske forhold er reguleret i vandsektorloven
  • Forsyningssekretariatet håndhæver vandsektorloven
  • Formålet med vandsektorloven er at styrke vandselskabernes incitament til effektiv drift og omkostningseffektive investeringer til gavn for husholdningers og virksomheders økonomi og under hensyn til miljø, forsyningssikkerhed mm.
  • Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet derfor indtægtsrammer med effektiviseringskrav for vandselskaberne, så vandpriserne ikke er unødigt høje. Effektivitetskravet er bestemt ved lov.

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.