Pressemeddelelse

Forsyningssekretariatet skal føre tilsyn med klimatilpasningsprojekter

Folketinget har i dag vedtaget lov om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning. Den får betydning for Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Loven om klimatilpasning med videre indebærer, at Forsyningssekretariatet frem over som noget nyt skal påse, at spildevandselskabers klimatilpasningsprojekter er samfundsøkonomisk rentable, så der fremover hverken klimatilpasses for lidt eller for meget.

Projekterne pålægges også effektiviseringskrav, så forbrugere ikke betaler mere end nødvendigt for klimatilpasning. Loven træder i kraft 1. januar 2021.

Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere de økonomiske forhold i vandsektoren i Danmark, så de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt som muligt.

Se lovforslaget som vedtaget her

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.