Pressemeddelelse

Konkurrencerådet overtager dele af betalingsloven

Frem over skal det uafhængige Konkurrenceråd have det overordnede ansvar for en række bestemmelser i betalingsloven. Det har Folketinget i dag har vedtaget. Ændringen træder i kraft fra 1. januar 2021.

Folketinget har i dag vedtaget ”Lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love”. Lovændringen medfører blandt andet, at det uafhængige Konkurrenceråd fremadrettet får det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af loven og kan instruere styrelsen generelt og i forhold til konkrete afgørelser.

Det omfatter, at Konkurrencerådet træffer afgørelse i sager af principiel eller særlig stor betydning vedrørende for eksempel interbankgebyrforordningen, reglerne for virksomheders opkrævning af urimelige priser og avancer samt reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto. 

Læs lovforslaget her

Læs mere om betalingsmarkedet

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.