Pressemeddelelse

Ny vejledning om fælles bud på opgaver

Vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” offentliggøres i dag. Vejledningen inddrager blandt andet højesteretsdommen om den såkaldte vejstribesag.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Vejledningen handler om, hvornår virksomheder må afgive fælles bud på en opgave, fx et offentligt udbud. Hovedprincippet er, at fælles bud er velkomne, når de medfører, at udbyderen af opgaven får flere og bedre tilbud, mens det vil være ulovligt at gå sammen og give fælles bud, hvis det begrænser konkurrencen til skade for kunderne. Med den opdaterede vejledning håber vi, at det bliver lidt lettere at vurdere spørgsmålet i de tilfælde, hvor der i dag er tvivl.

Den nye vejledning redegør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i sagen.

I den kommende tid vil vejledningen blive fulgt op med en engelsk udgave af vejledningen, samt en ”pixi”-udgave, som i kort form beskriver hovedresultaterne i vejledningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer i øvrigt brancheforeninger og andre interesserede til at kontakte styrelsen, såfremt de ønsker vejledningen uddybet, fx ved et gå hjem-møde eller lignende.

Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven”.

Links

For yderligere information

Pressen kan kontakte kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Brancheforeninger og andre interessenter, som er interesserede i at arrangere gå-hjem-møder eller lignende, kan kontakte Sarah Henningsen Hayman, fuldmægtig i Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.