Pressemeddelelse

Konkurrencerådet godkender OK’s køb af gaskundeaftaler

Konkurrencerådet har godkendt OK’s køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE’s køb af dele af Ørsted.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

Vores undersøgelser har ikke afdækket konkurrencemæssige betænkeligheder, og derfor godkender vi OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice samt naturgaskundeaftaler. Samtidig medvirker frasalget til at de danske naturgaskunder ikke oplever prisstigninger som følge af fusionen mellem SEAS-NVE og dele af Ørsted.

Konkurrencerådet har godkendt, at OK a.m.b.a. køber ca. 107.000 gaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El & Gas A/S. Endvidere overtager OK Ørsted Varmeservice A/S.

I juni 2020 godkendte Konkurrencerådet SEAS-NVE’s køb af dele af Ørsted. Som led i godkendelsen forpligtede SEAS-NVE sig til at sælge de 107.000 naturgaskundeaftaler til en tredjepart for at undgå prisstigninger på naturgas til privatkunder.

Konkurrencerådet har vurderet, at OK opfylder kriterierne for at være en egnet køber af naturgaskundeaftalerne i henhold til de vilkår, som SEAS-NVE forpligtede sig til i juni.
OK’s køb af gaskundeaftalerne samt Ørsted Varmeservice berører ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser tre markeder:

  • Markedet for detailsalg af naturgas til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i Danmark
  • Markedet for service af naturgasfyr i regionale områder
  • Markedet for service af oliefyr i regionale områder

Konkurrencerådet vurderer, at fusionen på ingen af de tre markeder vil hæmme konkurrencen betydeligt.
De 107.000 gaskunder består primært af husstande, og de er fordelt i hele Danmark. Ørsted Varmeservice A/S er aktiv inden for vedligehold og service på gas- og oliefyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper.

OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af 11.200 kunder. OK sælger naturgas til primært husstande i hele Danmark og er også aktiv inden for blandt andet vedligehold og service på gas- og oliefyr samt varmepumper.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.