Pressemeddelelse

EU-Kommissionen griber ind i MasterCard/Nets-fusion

EU-Kommissionen har godkendt Mastercards køb af dele af Nets. Godkendelsen sker på betingelse af, at Nets’ infrastruktur til konto-til-kontobetalinger licenseres til en tredjepart, som dermed får bedre muligheder for at konkurrere i fremtidige udbud på markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt sagen og bistået EU-Kommissionen i den.

MasterCard/Europa U.K. Limited’s køb af dele af Nets er blevet godkendt af EU-kommissionen. Godkendelsen er givet, efter at Mastercard har givet tilsagn, der fjerner de konkurrencemæssige betænkeligheder, som EU-kommissionen har fundet ved fusionen.

Fusionen var oprindeligt anmeldt i Danmark, men blev oversendt til behandling i EU-kommissionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som efter en række indledende undersøgelser vurderede, at fusionen ville kunne påvirke markeder og samhandlen mellem EU-lande.

EU-Kommissionens undersøgelser viste - ligesom de indledende danske undersøgelser indikerede - at fusionen ville kunne hæmme konkurrencen inden for konto-til-konto-infrastrukturtjenester. Tilsagnet om at licensere Nets’ infrastruktur til en tredjepart betyder, at der også fremover vil være konkurrence ved udbud af konto-til-konto-infrastrukturtjenester.

Fusionen indebærer herudover, at MasterCard/Europa U.K. Limited’s overtager blandt andet Betalingsservice i Danmark.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Fakta om fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence på et marked betydeligt, forbydes.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.
  • En medlemsstat kan henvise en fusion til Kommissionen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
    • Fusionen skal påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, og
    • Der skal være fare for, at fusionen kan påvirke konkurrencen betydeligt i den eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen.
  • Herefter er det op til EU-kommissionen at beslutte, om den vil imødekomme medlemsstatens anmodning og overtage vurderingen af fusionen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.