Pressemeddelelse

Konkurrencerådet: Bedre regulering af forsyningssektoren kan gavne kunderne

En bedre regulering af forsyningssektoren vil kunne bidrage til, at slutpriserne ikke bliver for høje, og at sektoren samtidig har råd til at investere i fremtiden. Det vurderer Konkurrencerådet i artiklen ”Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering.”

Formand for Konkurrencerådet, professor Christian Schultz, siger:

”I store dele af forsyningssektoren er der naturlige monopoler og dermed ingen konkurrence. Det gør det nødvendigt at regulere for at opnå nogle af fordelene ved et velfungerende marked. I dag får forbrugere og virksomheder ikke alle de fordele, og en af årsagerne kan være, at den nuværende regulering ikke i tilstrækkelig grad lægger det pres på selskaberne, som de ville opleve på et marked med effektiv konkurrence.”
”En gennemsnitlig dansk husholdning bruger hvert år 31.000 kroner på forsyningsydelser, især varme og el. Den udgift kan blive mindre, og samtidig kan forsyningsselskaberne få frigivet midler til at investere i fremtiden. Det er fordele, som disse, der kommer af at skabe konkurrencelignende vilkår i en sektor præget af monopoler.”

En bedre regulering kan gøre forsyningssektoren mere effektiv til gavn for alle, der køber forsyningsydelser. Det vurderer Konkurrencerådet.

Forsyningssektoren er præget af lav produktivitetsvækst, høje priser og dårlige rammebetingelser for konkurrence. Det peger alt sammen i retning af, at den nuværende regulering ikke skaber et tilstrækkeligt pres mod at skabe effektiviseringer i forsyningssektoren.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er produktivitetsvæksten i forsyningsektoren forholdsvis lav og priserne forholdsvis høje, når der sammenlignes med det øvrige samfund. Desuden er rammebetingelserne for konkurrence i forsyningssektoren ringere end rammebetingelserne i andre sektorer, som kræver meget infrastruktur. Det viser en konkurrenceindikator som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet, og siden fået beregnet af konsulenthuset Copenhagen Economics. Forsyningssektoren scorer lavere på alle de fem parametre, der er målt på.

Forsyningssektoren omfatter selskaber, der leverer el, vand, gas og håndterer affald og rensning af spildevand til forbrugere og virksomheder. Vandforsyning og distribution af el er eksempler på områder, hvor der er naturlige monopoler. Derudover findes der lovfastsatte monopoler – som for eksempel affald til forbrænding. Her tilsidesættes konkurrencen ud fra andre hensyn.

Monopoler indebærer, at kunderne ikke kan vælge andre leverandører, så der er intet konkurrencepres på selskaberne. Økonomisk regulering er derfor indført med henblik på at kunne erstatte den manglende konkurrence.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs artiklen ”Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering” 

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.