Pressemeddelelse

Virksomheder får bedre vilkår på digitale platforme

De digitale platforme skal give virksomheder, der sælger ydelser på platformene, flere rettigheder som følge af nye EU-regler, der netop er trådt i kraft. Hver fjerde virksomhed, der sælger via digitale platforme, har for eksempel oplevet, at en platform har ændret vilkår uden varsel og begrundelse.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Digitale platforme forbindes ofte med de store af slagsen, som Google og Amazon, men der er også rigtig mange mindre, og forbrugerne har taget dem til sig. I 2018 var det næsten 200 platforme, som formidlede køb, salg og udlejning i Danmark. Af samme grund har vi platformene som et særligt fokusområde: Det er vigtigt, at markederne også her er velfungerende.
De digitale platforme åbner mange nye muligheder for både virksomheder og forbrugere. Men samtidig kan platformene klemme virksomheder, der bruger platformene som salgskanal, og det kan have stor betydning for virksomhedernes succes. Med de nye regler kan vi gribe effektivt ind, hvis platformene ikke er gennemsigtige over for virksomhederne.

EU’s såkaldte P2B-forordning (platform-to-business) trådte i kraft 12. juli 2020. Reglerne dækker et helt nyt lovområde, som regulerer forholdet mellem de digitale platforme og virksomhederne, der er til stede på dem. Forordningen har til formål at skabe gode rammevilkår for virksomhederne, blandt andet ved at skabe gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

Platformene rummer mange muligheder. De giver for eksempel virksomhederne adgang til nye kundegrupper, og forbrugerne mere at vælge imellem.

Der er dog også udfordringer for de virksomheder, der er til stede på platformene. Konsulenthuset Incentive har udarbejdet en analyse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, på baggrund af interviews med knap 300 danske virksomheder, som benytter digitale platforme som salgskanal. Heraf fremgår det blandt andet, at:

 • Hver fjerde virksomhed, har oplevet, at den digitale platform har ændret handelsbetingelserne uden varsel og begrundelse.
 • Knap seks ud af ti virksomheder oplever uklarhed om, hvordan platformene rangerer ydelserne.
 • Op mod en tredjedel oplever, at platformens datapolitik er uklar. Eksempelvis når det gælder hvilke data, der bliver genereret, og hvem data deles med.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om og håndhæver de nye P2B-regler. Herudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen særligt fokus på markeder med digitale platforme, da de har stigende betydning for konkurrencen og danske forbrugere.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

P2B (Platform-to-Business)

 • P2B-forordningen regulerer forholdet mellem digitale platforme og virksomheder.
 • Reglerne gælder digitale platforme, uanset hvor i verden de er etableret, samt virksomheder i EU, som benytter de digitale platforme til at udbyde varer og ydelser til forbrugere i EU.
 • Digitale platforme er udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner.
 • P2B-forordningen stiller krav til digitale platforme om blandt andet at:
  • Udarbejde vilkår og betingelser i et almindeligt og tydeligt sprog
  • Informere erhvervsbrugerne om enhver foreslået ændring i vilkår og betingelser
  • Undgå at indføre foreslåede ændringer i vilkår og betingelser før efter en rimelig frist (minimum 15 dage)
  • Begrunde begrænsning eller suspension af erhvervsbrugerens varer/ydelser
  • Informere og begrunde over for brugeren mindst 30 dage før, hvis platformen vil ophøre med levering til en bestemt erhvervsbruger
  • Oplyse om de vigtigste parametre og årsager til den relative betydning i forhold til andre parametre i forhold til rangordning
  • Redegøre for enhver mulighed for virksomheder til aktivt at påvirke rangordning mod vederlag samt redegøre for betydningen heraf
  • Beskrive enhver forskelsbehandling mellem egne produkter/ydelser og virksomhedens produkter/ydelser
  • Sørge for, at der findes et internt system til behandling af klager fra erhvervsbrugere
 • Forordningen træder i kraft 12. juli 2020.
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver P2B-forordningen i Danmark.

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.