Pressemeddelelse

Påbud om bankers vilkår til betalingsinstitutter

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har givet Ringkjøbing Landbobank et påbud, som skal sikre, at banken lever op til sin pligt om at give betalingsinstitutter adgang til bankens betalingskontotjenester.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Betalingsinstitutterne er med til at styrke konkurrencen om at levere de bedste betalingstjenester til virksomheder og forbrugere. I EU og Danmark har betalingsinstitutter et krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som også betalingsinstitutter skal efterleve for at blive kunde i banken.
Betalingsinstitutters ret til at få adgang til kontotjenester er blandt andet indført, fordi adgangen er nødvendig for deres forretningsmodel, og fordi betalingsinstitutternes tilstedeværelse øger konkurrencen på markedet for betalingstjenester.

I den konkrete sag har Ringkjøbing Landbobank overtrådt betalingsloven ved at afslå at give et betalingsinstitut adgang til bankens betalingskontotjenester. Desuden har bankens vilkår for adgang til betalingskontotjenesterne ikke opfyldt betalingslovens krav. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjort.

Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

I EU og Danmark har betalingsinstitutter krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63, der håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at visse af Ringkjøbing Landbobanks vilkår for adgangen til bankens betalingskorttjenester ikke var fastsat objektivt. Styrelsen har desuden vurderet, at banken har administreret visse af vilkårene diskriminerende over for betalingsinstituttet, og at visse vilkår ikke blev administreret proportionalt over for betalingsinstituttet.

Styrelsen har påbudt Ringkjøbing Landbobank at sikre, at bankens vilkår på området er objektive, ikke-diskriminerende og proportionale. Desuden har styrelsen påbudt banken at sikre, at betalingsinstitutter, herunder det konkrete betalingsinstitut, får adgang til tjenesterne på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bekendt med, at Ringkjøbing Landbobank efterfølgende har ændret sine vilkår, og styrelsen har modtaget en kopi af bankens nye vilkår. Denne afgørelse angår ikke Ringkjøbing Landbobanks nye vilkår.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om betalingslovens § 63 – og søger i den forbindelse input fra aktører med interesse i betalingslovens regler om betalingsinstitutters adgang til betalingskonti.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, når spørgsmålet om fortrolige oplysninger er afklaret med virksomhederne.

Læs mere om at give input til vejledning om betalingslovens §63

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.