Pressemeddelelse

Mediebureau får bøde på 2,25 millioner kroner

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, når konkurrerende virksomheder aftaler at dele kunderne mellem sig. Kunderne snydes dermed for fordelene ved velfungerende konkurrence. Det medfører normalt, at kunderne betaler for meget for ydelsen eller at de får en dårligere løsning.
Virksomheder, der befinder sig på den gale side af konkurrenceloven, bør - som vi har set i denne sag - tage fat i myndighederne. Det er den kloge vej ud af et kartel, som gør det muligt at opnå tiltalefrafald, hvis man opfylder en række betingelser, herunder at man samarbejder om opklaringen af sagen.

Mediacenter Danmark A/S, som er ejet af JP/Politikens Hus, betaler en bøde på 2.250.00 kroner for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Samtidig betaler en ledende medarbejder en bøde på 50.000 kroner for sin andel i overtrædelsen.

Mediacenter Danmark havde i perioden november 2013 til december 2014 en aftale med MPE Distribution Aps, om at opdele markedet for distribution af adresseløse forsendelser. Det skete blandt andet gennem sms-korrespondancer, hvor selskaberne aftalte en deling af kunderne i forbindelse med afsætning af distributionsydelserne.

I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at mediebureauernes aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen i juni 2018.
Mediacenter Danmark bragte efterfølgende sagen for Sø- og Handelsretten, der i oktober 2019 afgjorde, at de to mediebureauer havde brudt konkurrenceloven.

Herefter blev sagen anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvor den nu er afsluttet med en bødevedtagelse.

MPE Distribution har opnået tiltalefrafald for lovovertrædelsen, da virksomheden har søgt om straflempelse og samarbejdet med myndighederne om opklaringen af sagen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Fakta om karteller

  • Et kartel er grov økonomisk kriminalitet. Konkurrerende virksomheder aftaler at begrænse konkurrencen mellem sig.
  • Aftalerne kan have forskellig karakter og kan for eksempel dreje sig om at koordinere tilbud, aftale priser, opdele markeder/kunder eller begrænse produktionen.
  • Karteller er meget skadelige for kunderne og for økonomien i samfundet. Undersøgelser viser, at karteller i gennemsnit tager overpriser på 10-50 procent.
  • Virksomheder kan straffes med bøder. Bøden vil normalt ikke overstige 10 procent af koncernomsætningen.
  • Personer, herunder virksomhedens ledelse og overordnede ansatte, kan straffes med bøde samt med fængsel i op til seks år.

Straflempelse i kartelsager

Straflempelse gør det muligt helt at slippe for bøde- eller fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis man er den første, der henvender sig til myndighederne med oplysninger om kartellet og opfylder en række betingelser – blandt andet skal man samarbejde med myndighederne om opklaringen af sagen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.