Pressemeddelelse

FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet har afgjort, at den største distributør af adresseløse forsendelser, FK Distribution, har misbrugt sin dominerende stilling. Distributøren har haft en adfærd, der kunne afskære konkurrenter fra det voksende marked for digital visning af tilbudsaviser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Som eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser, som for eksempel tilbudsaviser, har FK Distribution et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. FK Distribution har brugt sin magt på markedet for adresseløse forsendelser til at opnå en uretmæssig konkurrencefordel på det relativt nye, men voksende marked for digitale platforme for tilbudsaviser. Det kan være gået ud over FK Distributions konkurrenter samt de store dagligvarekæder og andre, der er afhængige af at markedsføre sig via adresseløse forsendelser.

Konkurrencerådet har afgjort, at FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling. Hvis kunderne købte distribution af adresseløse forsendelser hos FK Distribution, var det en betingelse, at de også købte visning af deres tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, blandt andet minetilbud.dk.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

FK Distribution har udøvet misbruget i perioden 2018 til oktober 2019. Siden 2018 har FK Distribution været eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser, idet Postnord trak sig fra markedet fra 1. januar 2018.

Markedet for distribution af adresseløse forsendelser har de senere år været faldende, mens markedet for digitale platforme for tilbudsaviser har været i vækst. De to markeder er forbundne i den forstand, at en stor del af annoncørerne er kunder på begge markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har siden foråret 2019 haft øget fokus på digitale platforme.

Som led i sagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgt begge markeder indgående. Der er blandt andet gennemført spørgeskemaundersøgelser og kvalitative undersøgelser blandt annoncører inden for detailhandlen, udbydere af digitale platforme for tilbudsaviser samt udbydere af andre markedsføringskanaler.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.
 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.
 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.
 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).
  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).
 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.
 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.
 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.