Pressemeddelelse

EU-kommissionen skal behandle Nets/Mastercard-fusion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt sagen med fusionen af Mastercard og dele af Nets til EU-Kommissionen. Det skyldes, at styrelsen efter at have gennemført en række undersøgelser vurderer, at fusionen kan påvirke konkurrencen i Danmark og andre EU-lande, ligesom den kan påvirke samhandlen mellem EU-medlemsstaterne.

Det er nu op til EU- kommissionen at afgøre, om Mastercard/Europay U.K. Limited's køb af dele af Nets A/S kan tillades i forhold til EU’s fusionskontrolregler.

Den 12. september 2019 modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et udkast til en anmeldelse af fusionen. Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene.

Den 21. februar 2020 modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en fuldstændig anmeldelse, og først herefter kunne styrelsen tage stilling til, om EU-kommissionen skulle anmodes om at behandle fusionen. EU-kommissionen har netop oplyst, at den imødekommer anmodningen.

Fusionen indebærer, at Mastercard/Europay U.K. Limited overtager Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger. Mastercard/Europay U.K. Limited er et fuldt ejet datterselskab af Mastercard Incorporated.

Det er første gang siden fusionskontrollen blev indført i konkurrencelovgivningen i 2000, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt en fusionssag til behandling hos EU- Kommissionen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Vil du vide mere om fusionskontrol – hør vores podcast 

Fakta om fusionskontrol

 • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence på et marked betydeligt, forbydes.

 • En fusion skal som hovedregel anmeldes til EU-kommissionen, når de involverede virksomheders omsætning overstiger visse tærskler. Omsætningstærsklerne for anmeldelse til EU er:
  • alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning på verdensplan, der overstiger 5 mia. EUR og
  • mindst to af de deltagende virksomheders samlede omsætning i EU overstiger 250 mio. EUR, medmindre hver af de deltagende virksomheder har over to tredjedele af EU- omsætning i én og samme medlemsstat.

 • Hvis ikke transaktionen overstiger EU-tærsklerne, vil fusionen som udgangspunkt skulle anmeldes og vurderes i Danmark, hvis de involverede virksomheders omsætning tilsammen overstiger 900 mio. kr. i Danmark, og de begge omsætter for minimum 100 mio. kr. i Danmark.

 • En medlemsstat kan henvise en fusion til Kommissionen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
  • Fusionen skal påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, og

  • Der skal være fare for, at fusionen kan påvirke konkurrencen betydeligt i den eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen.

 • Herefter er det op til EU-kommissionen at beslutte, om den vil imødekomme medlemsstatens anmodning og overtage vurderingen af fusionen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.