Skip navigation

Tiltalefrafald i sager om nedrivningskarteller

23. marts 2020

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet tiltalefrafald til Søndergaard Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om nedrivningskarteller.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret 2015 og Søndergaard Nedrivning A/S søgte om straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a.

Søndergaard Nedrivning blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt kriterierne for at opnå tiltalefrafald.

Tiltalefrafaldet sætter punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for ca. 18 millioner kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.

Karteller
  • Et kartel er grov økonomisk kriminalitet. Konkurrerende virksomhederne aftaler at begrænse konkurrencen mellem sig.
  • Aftalerne kan have forskellig karakter og for eksempel dreje sig om at koordinere tilbud, aftale priser, opdele markeder eller begrænse produktionen.
  • Karteller er meget skadelige for kunderne og for økonomien i samfundet. Undersøgelser viser, at karteller i gennemsnit tager overpriser på 10-50 procent.
  • Virksomheder kan straffes med bøder. Bøden vil normalt ikke overstige 10 procent af koncernomsætningen.
  • Personer, herunder virksomhedens ledelse og overordnede ansatte, kan straffes med bøde samt med fængsel i op til seks år.
  • Det er muligt at slippe for straf. Det kræver blandt andet, at man er den første karteldeltager, der henvender sig til myndighederne.
Straflempelse
  • Straflempelse gør det muligt helt at slippe for bøde- eller fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis man er den første, der henvender sig til myndighederne med oplysninger om kartellet og opfylder en række betingelser – blandt andet skal man samarbejde med myndighederne om opklaringen af sagen.
  • Selv om en virksomhed ikke er den første til at henvende sig, er det stadig muligt at få nedsat straf, hvis virksomheden kommer med oplysninger, der kan hjælpe med opklaringen af en sag.
  • En ansøgning om straflempelse fra en virksomhed omfatter automatisk virksomhedens medarbejdere.