Skip navigation

Banks opsigelse af betalingsinstitut var ulovlig

11. februar 2020

[Rettet i forhold til oprindeligt udsendt version: Manchetten er ændret fra "opsigelsen skete uden varsel" til "opsigelsen var ikke varslet i rimelig tid"]. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingsloven ved at opsige et konkret betalingsinstitut som kunde. Opsigelsen var ikke varslet i rimelig tid og fulgte ikke bankens egne retningslinjer.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Betalingsinstitutter skal have adgang til betalingskontotjenester i en bank for at kunne eksistere til gavn for virksomheder og forbrugere. Bankerne har derfor pligt til at stille netop den ydelse til rådighed.”

”Reglerne forhindrer ikke banker i at opsige et betalingsinstitut som kunde, hvis instituttet har overtrådt reglerne om for eksempel hvidvask. Men opsigelsen bør ske på de objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som banken selv har fastsat.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingsloven ved at opsige sit engagement med et konkret betalingsinstitut. Banken er desuden blevet påbudt at sikre, at betalingsinstituttet uhindret og effektivt kan benytte sin konto i Arbejdernes Landsbank.

Et betalingsinstitut er en virksomhed, der eksempelvis sørger for, at butikker kan modtage betalinger fra deres kunder.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at Arbejdernes Landsbank ikke har administreret opsigelsen af betalingsinstituttet proportionalt, idet banken ikke har angivet årsagen til ophævelsen samt ikke har varslet opsigelsen i rimelig tid. Derudover har banken diskrimineret betalingsinstituttet ved ikke at følge sine egne retningslinjer for opsigelse.

I EU og Danmark har betalingsinstitutter krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63, der håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Betalingslovens bestemmelse er ikke til hinder for, at banker kan opsige et betalingsinstitut som kunde, hvis instituttet for eksempel har overtrådt skattereglerne eller reglerne om hvidvask og opsigelsen ellers lever op til kravene om objektivitet, ikke-diskrimination og proportionalitet.

I juni 2019 påbød Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Arbejdernes Landsbank at bringe sine vilkår og sin administration af vilkårene i overensstemmelse med loven. Styrelsen havde forinden vurderet, at bankens vilkår over for det konkrete betalingsinstituts adgang til en konto ikke var ”fastsat og/eller administreret proportionalt”. Banken ændrede herefter sine vilkår, men opsagde kort tid efter det pågældende betalingsinstitut.

Både afgørelsen fra juni 2019 om vilkårene for adgang til betalingskontotjenester og den seneste afgørelse om bankens opsigelse af betalingsinstituttet er indbragt for Konkurrenceankenævnet.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse