Skip navigation

Landsret: Bøde på en million kroner til Icon Hairspa

10. december 2019

Østre Landsret har afgjort, at hårprodukt-grossisten Icon Hairspa A/S har overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Selskabet forlangte, at forhandlere ikke solgte hårprodukter af mærket ”Kevin Murphy” billigere end den vejledende pris.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen siger:

”Når leverandører sætter mindstepriser på, hvor meget deres produkter må videresælges for, så fjerner de priskonkurrencen mellem forhandlerne. Det kan medføre, at forbrugerne bliver snydt ved at betale højere priser, end de ellers skulle.”

Østre Landsret skriver blandt andet i dommen:

[…] finder landsretten det bevist, at […] med forsæt søgte at få handelspartneren […] til ikke at fravige de vejledende salgspriser, som ICON Hairspa havde fastsat for hårprodukter af mærket Kevin Murphy […]”

Icon Hairspa skal betale en bøde på en million kroner og samtidig er en ledende medarbejder i selskabet idømt en personlig bøde på 100.000 kroner for sin rolle i overtrædelsen. Det afgjorde Retten i Næstved i februar 2019, og Østre Landsret har nu stadfæstet dommen.

Selskabet er dømt for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i perioden fra begyndelsen af 2016 til begyndelsen af 2017. Icon Hairspa krævede af sine forhandlere af hårprodukter af mærket ”Kevin Murphy,” at de overholdt de vejledende priser som mindstepriser.

Sagen begyndte i 2016, da en forhandler af Icon Hairspas produkter henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet besluttede herefter, at sagen skulle anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links:

FAKTA: BINDENDE VIDERESALGSPRISER

En leverandør aftaler en mindstepris med sine forhandlere. Det er som oftest – men ikke altid – leverandøren, der fx med trusler om leveringsstandsning mv. presser forhandlerne til at tage bestemte priser. Bindende videresalgspriser viser sig fx ved:

  • Priser på mærkevarer er ens fra forretning til forretning, og det er aldrig – eller kun sjældent (jubilæumstilbud etc.) – muligt at købe under de vejledende priser.

  • Det gælder også aftaler om at følge leverandørernes vejledende priser.

Bindende videresalgspriser er ulovligt efter konkurrencereglerne, da en forhandler skal have mulighed for selv at bestemme sine salgspriser.