Skip navigation

Påbud om bankers vilkår til betalingsinstitutter

04. december 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har givet Arbejdernes Landsbank et påbud, som skal sikre, at banken lever op til sin pligt om at give betalingsinstitutter adgang til bankens betalingskontotjenester.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Baggrunden for reglerne er, at betalingsinstitutter er nødt til at have adgang til betalingskontotjenester i en bank for at kunne drive deres forretning. Når betalingsloven indeholder en pligt for bankerne til at stille netop den ydelse til rådighed, så er det blandt andet fordi betalingsinstitutternes eksistens er med til at styrke konkurrencen om at levere de bedste betalingstjenester til virksomheder og forbrugere.”

Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

I EU og Danmark har betalingsinstitutter krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63, der håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at visse af Arbejdernes Landsbanks vilkår over for et konkret betalingsinstitut ikke er ”fastsat og/eller administreret proportionalt”. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har desuden vurderet, at dele af vilkårene er ”diskriminerende” over for det pågældende betalingsinstitut. På den baggrund har banken fået påbud om at bringe sine vilkår og måden de administreres på i overensstemmelse med loven.

Bestemmelsen i betalingsloven er ikke til hinder for, at pengeinstitutter kan opsige et betalingsinstitut som kunde, hvis det for eksempel har overtrådt skattereglerne eller reglerne om hvidvask og opsigelsen i øvrigt lever op til kravene om objektivitet, ikke-diskrimination og proportionalitet.

Sagen er indbragt for Konkurrenceankenævnet.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse