Pressemeddelelse

Forlig med Ørsted sætter punktum for Elsam-sag

Konkurrencemyndighederne har indgået forlig med Ørsted i den såkaldte Elsam II-sag. Forliget indebærer, at parterne erkender, at det ikke med den fornødne sikkerhed er påvist, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling til at tage urimeligt høje priser i perioden juli 2003 til december 2004.

Kort om Elsam-sagerne

Elsam I

I 2003 behandler Konkurrencerådet en klage over Elsams misbrug af dominerende stilling på markedet for elspot i 2000 og 2001. Konkurrencerådet accepterer et tilsagn fra Elsam og undlader på den baggrund at træffe afgørelse i sagen.

Elsam II

I 2005 afgør Konkurrencerådet, at Elsam i perioden 1. juli 2003 - 31. december 2004 har misbrugt sin dominerende stilling ved at sælge el til overpriser. Konkurrencerådet påbyder blandt andet Elsam et prisloft.

Elsam klager over afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, der 14. november 2006 ophæver Konkurrencerådets afgørelse, herunder også prispåbuddet. Ankenævnet slår dog i sin kendelse fast, at Elsam i et vist omfang havde overtrådt konkurrencelovens forbud mod at misbruge sin dominerende stilling.

Elsam indbringer sagen for Sø- og Handelsretten. Sagen har afventet udfaldet af Elsam III-sagen, og er nu afsluttet med forlig.

Elsam III

I 2007 afgør Konkurrencerådet, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje priser på el i Vestdanmark i 2005 og første halvdel af 2006. Konkurrenceankenævnet stadfæster rådets kendelse i 2008, hvorefter Elsam indbringer sagen for Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten stadfæster i 2016 Konkurrenceankenævnets kendelse. Elsam indbringer Sø- og Handelsrettens dom for Vestre Landsret, der i 2018 finder, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam har opkrævet urimeligt høje priser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger om tilladelse til at anke Vestre Landsrets dom til Højesteret, men får i efteråret 2018 afslag på anmodningen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.