Skip navigation

Nye udbudsregler om evaluering af tilbud træder i kraft

01. juli 2019

Den 1. juli træder en ændring af udbudsloven i kraft. Der indføres blandt andet pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.

Folketinget vedtog i februar 2019 en ændring af udbudsloven, som træder i kraft den 1. juli 2019. Ændringen indebærer, at ordregiver får pligt til:

  • at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
  • at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter.

Som følge af ændringerne i udbudsloven offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig en opdateret version af vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”

Læs ændring til udbudslov

Læs vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”