Pressemeddelelse

Konkurrencerådet griber ind i fusion mellem SE og Eniig

Konkurrencerådet har godkendt en fusion mellem selskaberne SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., efter at de har afgivet tilsagn over for rådet. Begge selskaber er aktive på markeder inden for energi, tv og telekommunikation.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Med godkendelsen af fusionen får fiber- og bredbåndskunder i Midt- og Nordjylland mulighed for at vælge mellem flere forskellige udbydere end hidtil. Det skyldes virksomhedernes tilsagn om blandt andet at åbne for konkurrence på fiber- og bredbåndsnettet i det område.

Det er velkendt, at de fusionerende virksomheder er til stede på markeder, hvor konkurrencen kunne være bedre. Konkurrenceloven giver Konkurrencerådet mulighed for at gribe ind over for fusioner, der forværrer konkurrencen, men som led i fusionskontrollen kan vi kun kræve, at virksomheder løser de konkurrenceproblemer, der er en følge af fusionen. Jeg noterer med tilfredshed, at det er lykkedes.

Konkurrencerådet har godkendt, at SE og Eniig fusionerer til det fælles selskab, Norlys a.m.b.a. Godkendelsen kommer efter, at selskaberne har afgivet bindende tilsagn, der fjerner rådets konkurrencemæssige betænkeligheder.

Tilsagnene betyder blandt andet:

 • at Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere.
 • at der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys. OpenNet er en digital platform, hvor fiberselskaber kan udleje adgang til deres fibernet til leverandører af for eksempel bredbånd og tv.
 • at parterne skal gennemføre flere tiltag, der indtil videre er fortrolige af hensyn til tilsagnenes effekt. Denne del af tilsagnene vil blive offentliggjort senere.

Som led i fusionskontrollen er der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset.

Desuden har styrelsen vurderet, at fusionen indebærer risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde.

SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S.

Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Relevante links

 

Tilsagn i fusionssager

 • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.

 • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.

 • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.

 • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.

 • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

Dansk fusionskontrol

 • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

 • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

 • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.

 • Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.