Skip navigation

Erhvervsministeren genudnævner Konkurrencerådets medlemmer

10. april 2019

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget Konkurrencerådets nuværende medlemmer og formandskab for en ny, fire-årig periode. Konkurrencerådets arbejde med at håndhæve konkurrenceloven har til formål at fremme konkurrencen til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Konkurrencerådet består af syv medlemmer, som i fællesskab repræsenterer et særligt kendskab til konkurrenceret og -økonomi, praktisk ledelseserfaring fra erhvervslivet og særligt indblik i forbrugerforhold.

Konkurrencerådet består fra 1. juli 2019 af:

  • Christian Schultz, økonom, professor ved Københavns Universitet, formand
  • Caroline Heide-Jørgensen, jurist, professor ved Københavns Universitet, næstformand
  • Philipp Schröder, økonom, professor ved Aarhus Universitet
  • Pernille Wegener Jessen, jurist, professor ved Aarhus Universitet
  • Torsten Ringberg, professor i marketing og forbrugerforhold ved CBS
  • Vibeke Krag, fhv. koncerndirektør i Codan
  • Jan-Erik Svensson, fhv. partner med speciale i konkurrenceret i Gorrissen Federspiel

Konkurrencerådet træffer afgørelser i større og principielle sager om overtrædelse af konkurrenceloven og i større fusionssager. Derudover kan Konkurrencerådet blandt andet igangsætte og godkende analyser på konkurrenceområdet.

De syv medlemmer har udgjort Konkurrencerådet siden juli 2015, hvor rådet blev omlagt fra 18 til syv medlemmer som følge af en politisk aftale om at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs mere om Konkurrencerådet

Danmarks konkurrencemyndigheder
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er sekretariat for Konkurrencerådet, der blandt andet træffer afgørelser i principielle og større sager.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet, uafhængig konkurrencemyndighed.

  • Den strafferetlige forfølgelse af overtrædelser af konkurrenceloven sker hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).