Skip navigation

Konkurrencerådet undersøger konkurrencen i advokatbranchen

08. februar 2019

Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Som udgangspunkt vil analysen omfatte såvel store som små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser.

Advokater udfylder en vigtig rolle i samfundet, hvor de bidrager til at sikre retssikkerheden og grundlaget for en velfungerende markedsøkonomi. Effektiv konkurrence i advokatbranchen vil gavne forbrugerne, virksomhederne og samfundet som helhed.

På den baggrund igangsætter Konkurrencerådet en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Analysen vil som udgangspunkt omfatte hele branchen. Det vil sige både store og små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser. Analysen vil også inddrage tidligere analyser af advokatbranchen, blandt andet Produktivitetskommissionens.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer interessenter til at byde ind med problemstillinger eller fakta, som kan have betydning for konkurrencen i advokatbranchen, og som derfor kan indgå i analysearbejdet. Henvendelse kan ske til kontorchef Niels Enemærke på mailadressen ne@kfst.dk eller telefon 41 71 52 33.

Pressehenvendelser bedes rettet til kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Til sammen udgør Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed, som kan udarbejde selvstændige konkurrenceanalyser.