Skip navigation

Konkurrencerådet griber ind i forsikringsfusion

05. november 2018

Konkurrencerådet har godkendt Tryg Forsikring A/S’ køb af Forsikrings-Aktieselskabet Alka, efter Tryg har afgivet tilsagn. Tilsagnene betyder blandt andet, at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves, og at Tryg skal fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Uden tilsagn ville Trygs køb af Alka hæmme konkurrencen betydeligt, og forbrugerne ville risikere højere priser for forsikringer. Trygs tilsagn imødekommer vores betænkeligheder om fusionens skadelige virkninger, og derfor har vi godkendt den.”

”Vores undersøgelser har vist, at Alka har været en innovativ og prisstærk spiller på markedet med stor betydning for konkurrencen. Godkendelsen af fusionen sker blandt andet, fordi Trygs tilsagn skaber mulighed for, at konkurrerende selskaber nu kan indgå aftaler med fagforbund og andre partnere, som Tryg ellers ville have haft eksklusive aftaler med.”

Konkurrencerådet har i dag godkendt, at forsikringsselskabet Tryg køber konkurrenten Alka. Godkendelsen sker, efter at Tryg har afgivet tilsagn, der gælder i fem år. Tilsagnene fordeler sig på tre områder:

 1. Tilsagn om ophævelse af eksklusivitet i visse kundeaftaler
  Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på 5 år at fjerne eksklusivitetsbestemmelser i Alkas aftaler med fagforeninger samt i fem af Trygs partneraftaler.
 2. Tilsagn om ophævelse af gebyrer ved opsigelse
  Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på 5 år ikke at opkræve noget gebyr eller nogen tilsvarende betaling fra private forbrugere, som opsiger en eller flere private skadeforsikringer hos Tryg eller Alka.
 3. Tilsagn om økonomisk støtte til Forsikringsguiden
  Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på 5 år at betale et beløb på 5 mio. kr. årligt til Forsikringsguiden. Beløbet kan anvendes frit af parterne bag Forsikringsguiden (Forsikring og Pension samt Forbrugerrådet Tænk) til yderligere markedsføring eller forbedring af Forsikringsguiden.

Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved fusionen, fordi omfattende markedsundersøgelser har vist, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen om private skadesforsikringer betydeligt. Rådet vurderer, at Alka – med sin aggressive prisstrategi og sine innovative tiltag – har spillet en betydelig rolle for konkurrencen på markedet, og det ville føre til et lavere konkurrencepres og risiko for højere priser, når Alka blev en del af Tryg.

Konkurrencerådet vurderer, at Trygs tilsagn imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, og rådet har derfor godkendt fusionen med tilsagn.

Både Tryg og Alka tilbyder skadesforsikringer til privatkunder. Tryg er efter fusionen det største skadeforsikringsselskab på det danske marked.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

 

Tilsagn i fusionssager
 • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.
 • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
 • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
 • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
 • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.