Skip navigation

Krav til vandselskaber sparer danskerne for 299 millioner kroner på vand

30. oktober 2018

Danske forbrugere og virksomheder skal næste år betale 299 millioner kroner mindre for deres vand som følge af krav til vandselskaberne om at effektivisere. Sammen med effekten af tidligere års krav løber besparelsen op i 1,9 milliarder kroner.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har offentliggjort de nye effektiviseringskrav til landets største vandselskaber.

Forsyningssekretariatet – der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – fastsætter årligt de økonomiske rammer for landets største vandselskaber. Rammernes effektiviseringskrav skal ses i lyset af, at vandselskaberne er naturlige monopoler, og at der derfor ikke er effektiv konkurrence, som ellers ville presse omkostningerne ned og styrke produktiviteten i sektoren.

Læs pressemeddelelsen fra erhvervsministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.