Skip navigation

Elsam-sag fra 2007 afsluttet

25. oktober 2018

Procesbevillingsnævnet har afslået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom om Elsams prissætning i 2005 og i første halvår 2006 til Højesteret. Elsam er i dag en del af energiselskabet Ørsted.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger

”Med Procesbevillingsnævnets afgørelse er sagen slut. Både Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø-og Handelsretten vurderede, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling ved at tage for høje elpriser tilbage i 2005 og første del af 2006. Vestre Landsret mener imidlertid ikke, at konkurrencemyndighederne med den fornødne sikkerhed har påvist urimeligt høje priser. Vi synes selv sagt, at det er ærgerligt for el-kunderne, at sagen ikke bliver prøvet ved Højesteret.”

Sagen vedrører Elsams prissætning på el i Vestdanmark i 2005 og første halvdel af 2006. Konkurrencerådet afgjorde i 2007, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje priser.

Rådets afgørelse blev anket til først Konkurrenceankenævnet og siden Sø- og Handelsretten, der begge var enige med Konkurrencerådet i, at der forelå et misbrug.

Sø- og Handelsrettens dom blev efterfølgende anket til Vestre Landsret, som i maj 2018 ophævede Konkurrencerådets afgørelse, som Konkurrenceankenævnet havde stadfæstet. Landsretten fandt, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed havde påvist, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling.

I juni 2018 søgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke sagen til Højesteret.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links