Første møde i Forbrugerpolitisk Panel

09. oktober 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afholder tirsdag det første møde i Forbrugerpolitisk Panel. Panelet har til opgave løbende at drøfte forbrugerpolitiske temaer med særlig fokus på den digitale udvikling. Formålet er at bidrage til en mere hensigtsmæssig og tidsvarende forbrugerpolitisk regulering.

Formand for Forbrugerpolitisk Panel og vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen, siger:

”Det nye panel skaber rammen for en tæt dialog mellem centrale aktører på det forbrugerpolitiske område. Panelet har til opgave at bidrage til en tidsvarende forbrugerpolitisk regulering i Danmark. Det er særlig vigtigt, fordi forbrugerne hele tiden møder nye muligheder og udfordringer som følge af digitaliseringen og udviklingen i øvrigt.”

Som opfølgning på regeringens forbrugerpolitiske strategi, ”Forbruger i en digital verden” har erhvervsminister Rasmus Jarlov nedsat Forbrugerpolitisk Panel. Tirsdag mødes panelet, der består af centrale aktører på forbrugerområdet, for første gang.

Panelet har til opgave at:

 • Drøfte nye digitale forretningsmodellers betydning for forbrugerne og de udfordringer, de kan rejse i forhold til regulering og håndhævelse.
 • Drøfte hvordan forbrugsdata kan skabe værdi for forbrugerne og hvilke udfordringer, der kan være i forhold til at fremme nye løsninger og forretningsmodeller, der fx er baseret på forbrugernes egne data.
 • Drøfte resultater fra adfærdsvidenskabelige undersøgelser på forbrugerområdet, der bl.a. iværksættes på baggrund af de forbrugerpolitiske udspil.
 • Bidrage til udvikling af den offentlige forbrugerinformation bl.a. i lyset af den digitale udvikling.

Forbrugerpolitisk panel består af ni medlemmer, som erhvervsministeren har udnævnt. De syv er repræsentanter fra centrale interesseorganisationer. Hertil kommer to fagpersoner med særligt kendskab til forbrugerpolitik og –regulering.

Formand for panelet er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen. De øvrige medlemmer er:

 • Vagn Jelsøe, vicedirektør, Forbrugerrådet TÆNK
 • Mette Raun Fjordside, afdelingschef, Forbrugerrådet TÆNK
 • Lone Rasmussen, markedschef, Dansk Erhverv
 • Annette Falberg, branchedirektør, Dansk Industri
 • Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring & Pension (indstillet af Finans Danmark og F&P i forening)
 • Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand
 • Susanne Kirkegaard Brodersen, Områdechef, Nævnenes Hus
 • Jan Trzaskowski, Professor MSO, Copenhagen Business School
 • Torsten Ringberg, Professor, Ph.d., Copenhagen Business School

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.