Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger bankers valutatillæg

16. juni 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil undersøge, om en stigning i valutatillægget på op til 50 procent hos fem større banker er urimelig og dermed ulovlig ifølge betalingsloven.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Den prisstigning, vi har set, betyder samlet set, at bankerne årligt har opkrævet op imod et tre-cifret millionbeløb ekstra om året fra kunder, som har brugt Visa/Dankort i udlandet. Det vil være helt lovligt, så længe gebyrerne ikke er urimeligt høje. Vi undersøger, om det er tilfældet.”

I 2017 hævede fem større banker deres såkaldte valutatillæg for brug af Visa/Dankort med 50 procent inden for Europa og med 33 procent uden for Europa.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil nu undersøge, om de fem bankers forhøjelse af valutatillægget er i strid med betalingsloven.

Valutatillæg på Visa/Dankort er bankens gebyr for at veksle danske kroner til udenlandsk valuta, når en forbruger benytter kortet i udlandet eller i en udenlandsk netbutik.

Ifølge betalingsloven må banker eller andre betalingstjenesteudbydere ikke anvende urimelige priser og avancer på brug af Visa/Dankort i udlandet.

Viser det sig, at gebyrerne er ulovlige, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyde bankerne at sænke gebyrerne. Styrelsen kan ikke pålægge bankerne at betale de ulovligt opkrævede gebyrer tilbage til kortindehaverne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører blandt andet tilsyn med betalingslovens gebyrbestemmelser. Styrelsen har taget sagen op efter at have modtaget en klage fra Forbrugerrådet Tænk.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.