Erhvervsmininster: Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

14. juni 2018

De unødvendige omkostninger ved at deltage i udbud skal begrænses gennem ændringer i udbudskulturen og -adfærden. Sådan lyder en af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe til begrænsning af omkostninger ved at deltage i udbud, som erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2017. Arbejdsgruppen har nu afleveret sine anbefalinger til ministeren.

En direkte følge af arbejdsgruppens arbejde er, at såvel myndigheder som organisationer nu vil samarbejde om en fælles informationsindsats, hvor hjemmesiden bedreudbud.dk bliver omdrejningspunktet for udbredelsen af arbejdsgruppens anbefalinger til en god udbudsadfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været sekretariat for arbejdsgruppen.

Læs pressemeddelelse på Erhvervsministeriets hjemmeside