Pengeinstitutter sikres frit valg af kontanthåndteringsleverandør

20. december 2017

Loomis Danmark A/S og 47 pengeinstitutter har forpligtet sig til at ophæve en klausul, som blev aftalt, da Loomis og Bankernes Kontantservice fusionerede i 2016. Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved, om klausulen i praksis kunne binde pengeinstitutterne til kun at benytte Loomis til at håndtere kontanter.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger:

”Kontanter er stadig meget brugt i det danske samfund, så sikker kontanthåndtering er vigtigt. Konkurrencerådet har udtrykt betænkeligheder ved om konkurrencen blev begrænset, fordi en klausul bandt pengeinstitutterne til at benytte Loomis. Parterne har afgivet tilsagn, som sikrer, at pengeinstitutterne fremover selv kan vælge, hvilken leverandør de vil benytte til at transportere og håndtere kontanter.”

”Selv om en fusion ikke skal godkendes af konkurrencemyndighederne, så skal man selvsagt sikre sig, at aftalerne i forbindelse med en fusion er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.”

Konkurrencerådet har godkendt tilsagn fra Loomis og pengeinstitutterne, som sikrer, at de enkelte pengeinstitutter vil få mulighed for frit at vælge, om de vil købe værdihåndteringsydelser hos Loomis’ datterselskab Bankernes Kontantservice eller hos andre aktører.

I forbindelse med fusionen mellem Loomis og Bankernes Kontantservice i 2016 blev der aftalt en tillægsklausul. Klausulen forpligtede en række pengeinstitutter til i tre år og fem måneder efter fusionen i alt væsentligt at fortsætte med at købe værdihåndteringsydelser hos Loomis gennem datterselskabet Bankernes Kontantservice.

Konkurrencerådet har udtrykt betænkeligheder ved klausulen, fordi den potentielt kunne afskærme markedet og begrænse konkurrencen.

Tilsagnet træder i kraft 20. december 2017.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 20. december 2017
Faktaboks: Tilsagn i konkurrencesager
  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende for virksomheden.
  • Et tilsagn kan give samme effekt på et marked som et påbud, idet virksomheden fjerner en mulig konkurrencebegrænsende adfærd, som kan være skadelig for både forbrugere, virksomheder og samfundsøkonomien.