Pressemeddelelse

Metro misinformerer groft om mulig fusion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke overskredet nogle tidsfrister i forbindelse med en mulig fusion mellem EuroCater og Metro i Danmark, som Metro giver udtryk for i en pressemeddelelse fredag.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Metro misinformerer groft om forløbet i forbindelse med en mulig fusion mellem dele af Metro i Danmark og EuroCater.

Sagen er, at parterne kom til os meget sent i forløbet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilkendegav allerede da, at en afgørelse inden 27. november, som ønsket af parterne, var helt urealistisk, men at vi ville bestræbe os på at give en foreløbig melding. Den har vi givet den 26. november.

Efter at have brugt betydelige ressourcer viste vores indledende undersøgelser, at fusionen kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Derfor var vores melding, at fusionen ikke kunne godkendes uden omfattende yderligere undersøgelser.

Vi nåede aldrig at modtage den nødvendige information fra Metro. Når vi har den, er lovfristen for at træffe en afgørelse cirka fem måneder efter.

Metro har i sagsforløbet undladt at give fyldestgørende oplysninger om et meget centralt spørgsmål. På den baggrund overvejer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at politianmelde selskabet.

Den 7. oktober 2014 henvender EuroCater og Metro sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at få godkendt EuroCaters overtagelse af dele af Metro i Danmark. På det tidspunkt har parterne allerede forhandlet i flere måneder.

Parterne har tilkendegivet et ønske om en afgørelse senest den 27. november, hvilket er væsentlig kortere tid, end fristerne i loven tilsiger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har givet parterne en foreløbig melding inden deres egen fastsatte frist.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brugt betydelige ressourcer på kort tid på indledende undersøgelser. De viste, at fusionen kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrenceloven foreskriver, at fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, skal forbydes. Fusionen ville derfor ikke kunne godkendes uden omfattende yderligere undersøgelser.

Fra det tidspunkt, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager en fuldstændig fusionsanmeldelse, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifølge konkurrenceloven 25 dage til at behandle den, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret.

I den konkrete sag nåede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke at modtage en fuldstændig anmeldelse fra parterne. Desuden har Metro undladt at afgive fyldestgørende oplysninger om et meget centralt spørgsmål.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, 4171 5098.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.