Pressemeddelelse

Konsortier og konkurrenceregler

Er det et lovligt konsortium eller en overtrædelse af konkurrencereglerne, når virksomheder går sammen om at byde på en opgave? Erhvervslivet har udtrykt ønske om mere vejledning på området. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet tre vejledninger herom.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen siger:

Vejledningerne vil forhåbentlig bidrage til, at især små og mellemstore virksomheder får mod på at byde på flere opgaver. Flere bud vil styrke konkurrencen, så opgaverne løses bedre.

Det er vigtigt, at konkurrenceloven ikke fejlagtigt afholder virksomheder fra at afgive fælles bud på en opgave. Men hvis en virksomhed kan give et bud, der er lige så godt, uden at gå sammen med andre, så er det det, den skal.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag de to vejledninger: ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” og ”Udbud med deltagelse af konsortier”. Samtidig har styrelsen revideret vejledningen: ”Vejledning i konsortiedannelse”. Erhvervslivets organisationer har været hørt i processen med at udarbejde vejledningerne.

Vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” retter sig mod virksomheder, som overvejer at etablere et konsortium for sammen at byde på en opgave. Den indeholder retningslinjer for, om et konsortiesamarbejde er lovligt eller ej.

Vejledningen ”Vejledning i konsortiedannelse” retter sig mod virksomheder, som har besluttet sig for at etablere et konsortium for at byde på en bestemt opgave. Den giver gode råd til, hvordan konsortiet etableres under hensyn til især udbudsreglerne.

Og vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod kommuner og andre ordregivere. Den giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så der tages hensyn til muligheden for at byde som konsortium.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, telefon 4171 5098.

Læs vejledningen Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

Læs vejledningen Vejledning i konsortiedannelse

Læs vejledningen Udbud med deltagelse af konsortier

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.