Pressemeddelelse

Mere konkurrence kan effektivisere det offentlige

Der er stort potentiale for at effektivisere den offentlige sektor ved at skabe mere konkurrence om de offentlige opgaver. Det viser ”Status for offentlig konkurrence 2013”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag.

De offentlige myndigheder skabte i 2012 tilsammen konkurrence om lidt flere offentlige opgaver end i de foregående år. Men myndigheder kan stadig sende mange flere opgaver i udbud for at sikre, at opgaverne bliver løst med fokus på pris og kvalitet til gavn for borgerne.

”Status for offentlig konkurrence 2013” giver et overblik over, i hvor høj grad offentlige myndigheder henter de potentielle gevinster, der er ved at skabe konkurrence om opgaver, der er egnet til udbud. Gevinsterne består for eksempel af mere effektive løsninger, højere kvalitet og nytænkning i det offentlige.

I 2012 skabte staten konkurrence om 28,6 procent af de udbudsegnede opgaver. For regionerne var tallet 21,3 procent, mens kommunerne skabte konkurrence om 25,4 procent af de udbudsegnede opgaver. Samlet set skabte stat, regioner og kommuner konkurrence om 25,2 procent af de udbudsegnede opgaver i 2012 mod 24,6 procent i 2011.

Der er stor forskel på antallet af opgaver, som kommunerne skaber konkurrence om. Nogle kommuner sender over 30 procent af deres egnede opgaver i udbud, mens det for andre er under 20 procent.

I kommunerne er der på området for sociale opgaver og beskæftigelse umiddelbart det største potentiale i forhold til at realisere gevinster fra øget konkurrence. Status viser, at opgaverne udgør den største gruppe af udbudsegnede opgaver i kommunerne på over 128 milliarder kroner.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

"Konkurrencen om offentlige opgaver er samlet set gået en anelse frem. Retningen er rigtig, men der kan være betydelige gevinster at hente ved at sætte tempoet i vejret. Det kan give højere kvalitet, mere effektive løsninger og nytænkning i det offentlige”.

”Kommunerne kan med fordel have særligt fokus på socialområdet fremadrettet. Området udgør langt den største gruppe af opgaver, der er egnet til udbud, så her ligger det største potentiale for at høste effektiviseringsgevinster.”

For yderligere information kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

Læs 'Status for offentlig konkurrence 2013'

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.