Pressemeddelelse

Fakta: Anbefalinger og hovedkonklusioner fra "Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder"

Anbefalinger

Øget priskonkurrence på bankmarkedet for privatkunder vil øge bankernes fokus på at holde omkostningerne nede og sænke priserne – til gavn for alle danske forbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler tiltag på fem områder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler:

1. At alle forbrugere bliver mere aktive på bankmarkedet og udfordrer bankerne på pris og vilkår for deres bankforretninger.

Konkret anbefales forbrugerne at:

 • Undersøge, sammenligne og forhandle med en eller flere banker om priser og vilkår på deres bankforretninger.
 • Undersøge om det kan betale sig at være kunde i mere end en bank.
 • Undersøge om der er en økonomisk gevinst at hente ved at købe uvildig økonomisk rådgivning.

2. At der iværksættes tiltag, som gør det nemmere for forbrugere at være aktive på bankmarkedet.

Konkret anbefales:

 • At der udvikles læringsforløb, så forbrugere nemt kan styrke egne kompetencer og viden om bankmarkedet online.
 • At det undersøges, om den viden og de kompetencer børn og unge tilegner sig inden for privatøkonomi og finansielle forhold i løbet af deres skoletid, skal styrkes ved at opprioritere det i undervisningen.
 • At det undersøges, om der kan etableres en mulighed for, at bankkunder kan sætte et lån på auktion online.
 • At bankerne, i samarbejde med offentlige myndigheder, gør det muligt for kunderne nemt at skifte bank online.

Tiltagene sikrer, at den enkelte forbruger – uden at være afhængig af forholdet til bank eller bankekspedient – nemt og hurtigt kan handle aktivt.

3. At bankerne gør information til kunderne nemmere at læse og forstå.

Konkret anbefales bankerne at

 • Formidle information til kunderne enkelt og med de vigtigste budskaber først især i tilbudsmateriale.
 • Udsende en standardiseret periodevis oversigt med de væsentligste informationer om kundernes forretninger i banken præsenteret på en enkelt og let forståelig måde.

 
4. At bankerne udvider eller ændrer åbningstiderne, sådan at kunderne nemmere kan finde tid til at komme i banken.

Fleksible mødetidspunkter kan eksempelvis ske ved, at bankerne holder åbent lørdag eller søndag.

5. At god-skik reglerne ændres sådan, at det synliggøres over for forbrugeren, at bankekspedienter kun vejleder i og sælger bankens egne og eventuelle samarbejdspartneres produkter.

Bankerne skal gøre kunden opmærksom på, at der fra bankens side alene er tale om vejledning for så vidt angår de produkter, der sælges i banken. Informationen skal gives hver gang, banken giver anbefalinger og vejledninger til kunden.

Hovedkonklusioner

 • Priskonkurrencen på bankmarkedet for privatkunder kan blive mere effektiv. Bankerne udfordres ikke væsentligt på pris – hverken af hinanden eller forbrugerne.
 • Kun 16 pct. af bankerne vurderer ’gebyrsatser’ og ’rentesatser’ som vigtige konkurrenceparametre.
 • Knap fire ud af fem danskere kontakter kun den bank, hvor de i forvejen er kunde, når de skal låne penge. Samtidig er tre ud af fem sikre på, at de har købt det bedste lån til prisen – de fleste uden at forhandle om pris eller vilkår.
 • Bankerne konkurrerer på andre parametre end pris. Knap fire ud af fem banker vurderer ’relationen mellem kunde og rådgiver’ som en vigtig konkurrenceparameter. Mere end halvdelen af bankerne mener, at parametrene ’rådgivning’ og ’image’ er vigtige.
 • Relationsskabelse, rådgiving og image markedsføring koster penge for banker, der ønsker at skille sig ud. Når priskonkurrencen er svag, kan det betyde, at bankernes omkostninger og dermed priser er højere end de ellers ville have været.
 • Antallet af banker og antallet af ansatte i den danske banksektor er højt. Højere end i de fleste andre mindre EU-lande. Alt andet lige kan det bidrage til et højere omkostningsniveau.
 • Samtidig er danskerne nogle af de bedste i Europa til at anvende netbank som en måde at ”gå i banken” på.
 • Der er knap 110 banker på det danske bankmarked. Danske Bank og Nordea Bank har markant større markedsandele end de øvrige.
 • Kun otte banker har et landsdækkende fililalnet. De øvrige er regionalt eller lokalt forankrede. Filialstrukturen betyder, at den enkelte forbruger kun har et mindre antal ban-ker at vælge i mellem i nærområdet.
 • Ni ud af ti danskere er kunde i en bank, der ligger tæt på deres bopæl eller arbejdsplads.
 • Det kan være en god forretning at skifte bank. En gennemsnitsfamilie med to voksne, to børn, der har mindre lån og en årsindkomst før skat på mellem 500.000 og 700.000 kr., kan spare op til godt 24.000 kr. om året ved at skifte fra den dyreste til den billigste bank.
 • Hver tiende dansker har skiftet bank inden for de seneste to år. Antallet er lavere end i de fleste andre europæiske lande.
 • Relationen til bankekspedienten er vigtig for forbrugernes adfærd – også i forbindelse med bankskifte. Det kan være en barriere for at øge forbrugernes aktivitet.
 • Knap tre ud af fem bankkunder opfatter ”rådgivning” fra deres bankekspedient som ’uvildig og oprigtig’.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.