Pressemeddelelse

Fakta: Hovedresultater

Hovedresultater brødpriser
Fra april 2007 til oktober 2007 voksede noteringerne på brødhvede i EU med 60 pct. Danske landmænds hvedepriser steg lidt senere og en smule mindre.

Hvis der ikke var blevet lagt yderligere på priserne i de efterfølgende omsætningsled, ville de danske forbrugerpriser på hvedebrød og rugbrød være steget med 4 pct. Forbrugerpriserne på hvedebrød steg imidlertid 16 pct. fra august 2007 til februar 2008. Priserne på rugbrød blev hævet 12 pct. Prisstigningerne er tre til fire gange højere, end hvad der følger af stigningen i landmandens afregningspriser.

Det afspejler, at møller, brødproducenter og supermarkeder har hævet deres priser mere, end hvad kan forklares ved kornprisernes stigning, jf. figur 1.

Figur 1. Stigningen i forbrugerprisen på hvede- og rugbrød – hvem har bidraget?
(a) Hvedebrød – stigning 15,6 pct.

(b) Rugbrød – stigning 12,5 pct.Prisstigningerne i de forarbejdende led og i detailleddet kan i et vist omfang tilskrives højere omkostningerne til bl.a. energi og løn. Prisstigningerne er imidlertid betydelige og væsentligt højere end den generelle omkostningsudvikling. Der er tale om markeder med en meget høj koncentration og gennemsigtighed. Det kan derfor ikke udelukkes, at de høje prisstigninger i hvert fald delvist afspejler en svag konkurrence.

Den formodning understøttes af, at de danske forbrugerpriser på brød- og kornprodukter steg væsentligt mere end priserne i nabolandene. Prisstigningerne i Danmark var næsten dobbelt så høje som i Tyskland og Nederlandene og noget højere end i Sverige fra januar 2007 til februar 2008.

Brødproducenterne stod for knap 40 pct. af stigningen på rugbrød, og 30 pct. på hvedebrød.

Supermarkedernes andel af prisstigningen var ca. 30 pct. på hvedebrød og knap 20 pct. på rugbrød.

Hovedresultater mælkepriser
Forbrugerpriserne på de forskellige kategorier af mælk (billig-mælk, dagfrisk mælk og økologisk mælk) i undersøgelsen steg med mellem 11 og 30 pct. fra august 2007 til februar 2008.

Prisstigningerne på mælk fra august 2007 til februar 2008 kan samlet set tilskrives højere priser på råmælk fra landmanden og afspejler dermed udviklingen på de internationale markeder.

For billig-mælk steg forbrugerprisen med 30 pct. Mejerierne stod for halvdelen af denne stigning, mens landmanden fik den anden halvdel, jf. figur 2. Når mejerierne hævede prisen på billig-mælk så markant, skyldes det aftagende konkurrence fra tyske mejerier.

Forbrugerprisen blev hævet med 11 pct. for økologisk mælk. Landmandens pris steg med samme beløb som forbrugerprisen. Mejerierne sendte imidlertid kun godt 60 pct. af stigningen i landmandens pris videre til supermarkederne. Supermarkederne valgte til gengæld – formentlig i lyset af en stigende efterspørgsel – at hæve prisen med de sidste 40 pct. og fik dermed en øget avance på økologisk mælk. I februar 2008 tjente supermarkederne mere end dobbelt så meget på 1 liter dagfrisk eller økologisk mælk som på billig-mælk.

Figur 2. Stigningen i forbrugerprisen på mælk – hvem har bidraget?
(a) Billig-mælk – stigning 30 pct.(b) Økologisk mælk – stigning 11,1 pct.Forbrugerprisen på dagfrisk mælk, der er den mest omsatte gruppe mælkeprodukter, steg med 13 pct., hvoraf langt størstedelen tilfaldt landmanden.

Fra august 2007 til februar 2008 fik landmanden forhøjet sin pris med omkring 60 øre pr. liter mælk. Stigningen var lidt større for økologisk mælk end for de øvrige mælkeprodukter. Det kan afspejle en skærpet konkurrence om den økologiske mælk blandt mejerierne.

De danske forbrugerpriser for varegruppen mælk mv. steg fra januar 2007 til august 2008 nogenlunde lige så meget som i Nederlandene og Tyskland, mens de svenske priser steg mindre end de danske.

Arla Foods, der er den dominerende aktør på det danske marked for mælkeprodukter, nedsatte i juni og september 2008 sin mælkepris til landmændene med i alt 15 pct. for almindelig mælk og 11 pct. for økologisk mælk. Selskabets engrospriser blev ikke nedsat. Senest har Arla Foods offentliggjort en forhøjelse af sine salgspriser til supermarkederne for økologisk mælk på 6-7 pct. med virkning fra 13. oktober 2008.

Læs hele undersøgelsen af fødevarepriserne

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.