Rammeaftaler om bistand til search og rekruttering i Erhvervsministeriet


Her finder du relevant udbudsmateriale i forbindelse med Erhvervsministeriets udbud af rammeaftaler om bistand til search og rekruttering i Erhvervsministeriet.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet offentliggøres løbende på denne side.

Udbudsmateriale

ESPD

ESPD-filen skal åbnes i Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-system, som findes på denne internetadresse: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da. 

Vejledning til oprettelse og udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Kravspecifikation og bilag

Rammeaftale