Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData


Her finder du relevant udbudsmateriale i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbud af rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet offentliggøres løbende på denne side.

Udbudsmateriale

ESPD

ESPD-filen skal åbnes i Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-system, som findes på denne internetadresse: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da. 

Vejledning til oprettelse og udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Rammekontrakt

Bilag

Rettelse af 30. april 2018

Vi gør opmærksom på, at nedenstående frister i forbindelse med det verserende udbud ændres. Ændringerne drejer sig om frist for spørgsmål, frist for meddelelse af supplerende oplysninger samt tilbudsfrist.

Ændringerne skyldes, at adgangen til løsningen VandDatas præproduktionsmiljø for prækvalificerede ansøgere blev udskudt fra den 19. april 2018 til den 25. april 2018 grundet ordregivers IT-problemer. 

Følgende frister ændres:

  • Fristen for afgivelse af tilbud

    Angivet frist i udbudsbetingelsernes afsnit 3. Tidsplan for gennemførelse af udbuddet samt afsnit 7.1.3 frist for afgivelse af tilbud ændres fra den 1. maj 2018 kl. 12.00 til den 14. maj 2018 kl. 12.00. Tilbudsfristen er således mandag den 14. maj 2018 kl. 12.00.

  • Fristen for spørgsmål og supplerende oplysninger

    Angivne frister i udbudsbetingelsernes afsnit 7.1.7 skriftlige spørgsmål ændres fra den 20. april 2018 til den 2. maj 2018 og frist for supplerende oplysninger ændres fra den 24. april 2018 til den 7. maj 2018.

Opdateret tidsplan:

Ved udskydelse af tidsplanen medfører det følgende opdaterede tidsplan:

Onsdag den 2. maj 2018 Spørgsmål gerne stillet inden
Mandag den 7. maj 2018 Frist for supplerende oplysninger
Mandag den 14. maj 2018 kl. 12.00 Frist for afgivelse af tilbud


De opdaterede frister medfører ikke yderligere ændringer i tidsplanen.