Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData


Her finder du relevant udbudsmateriale i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbud af rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen VandData.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet offentliggøres løbende på denne side.

Udbudsmateriale

ESPD

ESPD-filen skal åbnes i Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-system, som findes på denne internetadresse: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da. 

Vejledning til oprettelse og udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Rammekontrakt

Bilag