Organisation

Råd og nævn

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for en række råd og nævn. Desuden udgør styrelsen sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for:

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder offentligt-privat samarbejde.

Læs mere om Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, som fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttende regler.

Forbrugerombudsmanden

Forbruger Europa

Forbruger Europa behandler klager over køb på tværs af grænserne i EU.

Forbruger Europa

Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald, tørke og oversvømmelser fra søer og vandløb.

Naturskaderådet

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler klager over køb og levering fra energiforsyningsvirksomheder.

Ankenævnet på Energiområdet 

Sidst opdateret: 1. juli 2022