Centre

Resultatløn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntningen for 2019 udgør 120.000 kr.