Skip navigation

Det kigger vi efter i ansøgningen

Din ansøgning skal gerne indeholde:

  • Ansøgning på ca. 1 side
    Benyt ansøgningen til at beskrive, hvorfor du er den rette til jobbet, fx ved at komme ind på dit kendskab til arbejdsområdet, eller hvordan du ser dine aktuelle og fremtidige kompetencer i forhold til jobbet.
  • CV på ca. 1-2 sider
    Her kan du give et mere detaljeret indblik i, hvad du har af relevant erfaring for stillingen og din faglige baggrund.
  • Kopi af eksamensbeviser og eventuelle referencer/anbefalinger

Hvis du er jurist

Dit karaktergennemsnit på bachelordelen skal som udgangspunkt være på mindst 6,0 på ny skala. Du skal som udgangspunkt have klaret dig godt i fx obligationsret, formueret og ejendomsret. Valg af relevante valgfag (fx konkurrenceret, forbrugerret, EU-ret, videregående konkurrenceret mv.) indgår også i vurderingen.

Hvis du er økonom

Dit karaktergennemsnit på bachelordelen skal som udgangspunkt være på mindst 6,0 på ny skala. Du skal som udgangspunkt have klaret dig godt i fx mikroøkonomi, industriøkonomi og anvendt økonometri. Valg af relevante valgfag (fx videregående industriøkonomi, ressourceøkonomi, regnskaber mv.) indgår også i vurderingen. Vi afviger naturligvis fra ovenstående, hvis der er tale om en stilling med særlige krav eller ønsker til din profil, eller hvis du har erhvervserfaring inden for det relevante område.