Skip navigation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ledelsesprincipper

Styrelsens mission er at skabe mere velfungerende markeder i Danmark som grundlaget for, at styrelsen kan bidrage til en stærk og holdbar vækst og høj forbrugervelfærd i Danmark. Særlige strategiske indsatsområder i de kommende år er:

 • Styrket politikudvikling
 • Høj faglighed,
 • Effektiv og moderne myndighed
 • Godt samspil med omverdenen

Realiseringen heraf bygger blandt andet på seks centrale styrelsesværdier: Kvalitet, resultater, arbejdsglæde, hjælpsomhed, udsyn og samspil.

Styrelsens ledelsesprincipper

Styrelsens tre ledelsesprincipper er ikke som sådan en del af styrelsens strategiske ramme. Formålet med principperne er derimod at fungere som pejlemærker for den ledelsesadfærd, som styrelsen vurderer i særlig grad bidrager til realiseringen af styrelsens strategi.

Vi leder med engagement

 • Vi tror på, at vores arbejde gør en positiv forskel
 • Vi begejstrer andre, når vi taler om vores arbejde
 • Vi er optaget af at skabe resultater

Vi udvikler medarbejderne gennem opgaverne

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder
 • Vi uddelegerer, anerkender, udfordrer og giver konstruktiv feed-back
 • Vi støtter medarbejderne i at gå et ekstra skridt hver gang

Vi udviser integritet

 • Vi skaber tillidsbaserede relationer til medarbejderne
 • Vi lytter og kommunikerer klart og oprigtigt
 • Vi opfører os professionelt og ordentligt over for vores interessenter