Skip navigation

Forretningsteknisk høring af brugerbehov – Udbud af IT-løsning til behandling af forsikringssager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en forhåndsmeddelelse via TED i forbindelse med en markedsdialog. 

  • Forhåndsmeddelelsen kan ses her.

  • Udkast til kravspecifikation kan hentes her.

Af forhåndsmeddelelsen fremgår blandt andet:

Kære tilbudsgivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) inviterer til en åben teknisk høring (review) af en kommende ny-udvikling af fagsystemet Stormbasen. Reviewet omhandler den del af kravspecifikationen som beskriver behovet for de primære brugere af løsningen. Formålet med reviewet er, at give jer mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforlag, såfremt der er beskrivelser, som I finder vanskelige at gøre operationaliserbare eller som I finder uhensigtsmæssige ift. branchestandarder. I reviewet af kravspecifikationen ønsker vi i særlig grad afklaret:

1. Hvorvidt kravspecifikationens kapitel A lykkedes med at give et klart billede af et overordnede behov
som systemet skal løse, eller bemærkninger til hvilke tiltag, der kan tages for at styrke den overordnede
behovsbeskrivelse.

2. Hvorvidt kravspecifikationens kapitel C indeholder subtasks, der vil være særligt vanskelige at imødekomme
for jeres tekniske løsninger, og som derfor vil være særligt omkostningsfyldte at gennemføre.

3. Hvorvidt kravspecifikationens kapitel C overordnet set lykkedes med at give et tydeligt billede af, hvilke arbejdsgange som systemet vil skulle understøtte.

Vi håber, at løsningen har jeres interesse, og imødeser gerne kommentarer og spørgsmål. Besvarelser og
øvrig dialog kan rettes til KFST på mail via aras@kfst.dk. KFST imødeser gerne eventuelle bemærkninger til
materialet senest tirsdag d. 12. november 2019.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Stormrådets sekretariat.